Taşdemir: Tecavüzlere evlilikler üzerinden meşruiyet kazandırma yaklaşımı tarihin yüz karası olarak kayıtlara geçmiştir


KADEM, çocukların, kendilerine yönelik taciz ve tecavüz suçu işleyen istismarcılarla evlendirilmesine yönelik düzenleme ile ilgili olarak hazırladığı metinde 'Aile Bütünlüğünün Sağlanması'  amacıyla oluşturulan Komisyonda küçük yaşta evliliklerin yarattığı mağduriyetlerin giderilmesi konusunda bütün partiler arasında bir mutabakat sağlandığını iddia etmektedir.

Komisyona Halkların Demokratik Partisi adına Şırnak milletvekilimiz Aycan İrmez ve Ağrı milletvekilimiz Dirayet Taşdemir üye olmuştur. Ancak Kürt kentlerinde yaşanan abluka koşulları nedeniyle Aycan İrmez Komisyon çalışmalarını ancak danışmanları aracılığıyla takip edebilme olanağı bulmuş, Dirayet Taşdemir ise toplantıların tamamına katılım gösterememiştir. Partimizin, savaş koşullarında Komisyonu takip etmeye çalışarak, hazırladığı muhalefet şerhi ile Komisyon raporuna itirazlarını sunduğuna dikkat çekmek isteriz.

HDP olarak hazırladığımız muhalefet şerhinde öncelikli vurgularımızdan birinin, Komisyon’da izlenen usulün herhangi bir konuda mutabakat olanağını kaldırdığı üzerine olduğunu hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz. Şerhimizde Komisyonun ziyaret edeceği il ve kurumların, dinlenilecek uzmanların belirlenmesinde önerilerimizin dikkate alınmamış olması eleştirilmiştir. Konumuz açısından, 1987’den beri dünyada örnek gösterilen çalışmalar yapan Mor Çatı'nın önerdiğimiz halde Komisyon’a davet edilmemiş olması ciddi bir eksikliktir.

Benzer şekilde, Şerhimizde, farklı deneyimlere sahip mağdurların, mağduriyetlerin farklı boyutlarıyla dinlenilmesinin önemine işaret edilmiş, Komisyon bu yönüyle de eleştirilmiştir. Nitekim 24.02.2016 tarihli Komisyon toplantısında, erken yaştaki evliliği nedeniyle eşi hapiste olan iki kadın yaşadıkları mağduriyeti ifade etmiş, değerli aktarımlarda bulunmuştur. Ancak erken yaşta evlenmenin kadınlar açısından yarattığı sorunlar dinlenilmemiştir. Bugün de çocukların kendilerine taciz veya tecavüz eden suçlularla evlendirilmelerinin yolunu açan düzenleme, erken yaşta evlilikleri nedeniyle eşleri hapiste olan kadınların deneyimleri üzerinden meşrulaştırmaya çalışılmaktadır. Türkiye'de eşi hapiste olan bütün kadınların yaşadığı sorunlar, 15 yaşını doldurmayan çocuklarla yapılan erken evliliğin cinsel istismar suçu sayılmasına bağlanmıştır.

Komisyon raporu’nda “çocuğun cinsel istismarı suçunun rızai de olsa suç olarak kalması gerektiği” özellikle vurgulanırken, erken yaşta evlilik yapan kadınların eşlerinin hapiste olması nedeniyle yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amacıyla evliliğin 5 yıl boyunca sorunsuz ve başarılı devam etmesi halinde cezasızlık önerisi getirilmiştir. HDP olarak hazırladığımız Şerhimizde gerek bu koşulları saptamanın zorluğu, gerekse saptamayla yetkili kılınacak kurumlara olan güvensizlik örneklerle gerekçelendirilmiştir. Çocukların cinsel istismarı (taciz/tecavüz) suçunun tespit edildiği evliliklere ilişkin olarak, evlenme yaşının uluslararası düzenlemeler doğrultusunda 18’e yükseltilmesi önerisinin getirilmesi gerekirken, cezasızlık önerisinin getiriliyor olduğuna dikkat çekilmiştir. 

Bugün Türkiye’de gündem olması gereken husus, Hükümetin Türkiye'de kız çocuklarının ve kadınların yaşadığı bütün sorunları cinsiyet eşitliğini güçlendirecek mekanizmalar yerine evlilik ile çözmeye çalışmasıdır. Şimdilerde tecavüzlere evlilikler üzerinden meşruiyet kazandırma olarak kendini gösteren bu yaklaşım da, tarihin yüz karası olarak kayıtlara geçmiştir. 

Dilan Dirayet Taşdemir
Ağrı Milletvekili
22 Kasım 2016