1-2 Aralık'ta Mersin'de gerçekleştirdiğimiz Tarım Sempozyumu'nun sonuç bildirgesi.
Geçen sene düzenlenen Tarım Sempozyumumuza sunulan bildiriler, Kürtçe ve Türkçe olarak kitaplaştırıldı.
1-2 Aralık 2018'de Mersin’de düzenlediğimiz Tarım Sempozyumuna sunulan tebliğler kitap haline getirilerek basıldı.