Tarım Sempozyumumuz 2 dilli kitap oldu

Geçen sene düzenlenen Tarım Sempozyumumuza sunulan bildiriler, Kürtçe ve Türkçe olarak kitaplaştırıldı. Kitap, ilgili kurum ve şahıslara ücretsiz olarak dağıtılacak.

“Tarladan Tabağa, Üretimden Yönetime; Alternatif Bir Tarım Mümkün mü?” şiarıyla 1-2 Aralık 2018'de Mersin’de düzenlediğimiz Tarım Sempozyumuna sunulan tebliğler kitap haline getirilerek basıldı.

“Tarladan tabağa, üretimden tüketime başka bir tarım ve gıda politikası mümkün mü?” sorusuna yanıt aranan sempozyumda, Türkiye’deki tarım ve hayvancılığın temel sorunları tartışılmış, güncel tarım alanları sorunlarına ilişkin temel çözümler önerilmişti. İki gün süren sempozyuma üretimin her aşamasında bulunan çiftçiler, tüketiciler, yurttaşlar, akademisyenler, sendika, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşları katılmıştı. 

“Sempozyûma Çandiniyê” başlığıyla Kürtçe olarak da basılan kitap, tarım konusunda duyarlı kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak dağıtılacak. Kitapta, sempozyuma sunulan bildirilerin yanında, sonuç bildirgesi, HDP’nin tarım programı ve bu programın referans metni de yer alıyor. Kitap, sempozyumda yer alan aşağıdaki oturum başlıklarına göre 5 bölüme ayrılmış. 

  • Türkiye’de tarımın neoliberal dönüşümü,
  •  Gıda üretiminde yeniden yapılanma ve uluslararasılaşma
  • Kürt sorununda çözümsüzlük politikalarının tarım ve hayvancılık üzerindeki etkisi
  • Çukurova özelinde yaşanan tarımsal sorunlar
  • Atölyelerin deneyimi ve paylaşımı

 Kitabı ilgili linklerden indirebilirsiniz: Türkçe   Kürtçe

8 Kasım 2019