AİHM Demirtaş Kararı Özet Kitapçığı

Partimiz, Türkiye yargısı için kesin ve bağlayıcı olan AİHM kararının özetini ve karara giden yargı süreçlerini içeren bir kitapçık hazırladı.

3500 adet basılan kitapçık; siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara, meslek odalarına, barolara ve diplomatik temsilciliklere gönderilecek.   

AİHM Kararı Özet Kitapçığı (pdf)

26 Ocak 2021