"Yeni Ekonomi Modeli"nin" Türkiyeyi ekonomik çöküşe götürmesi

Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, "Yeni Ekonomi Modeli"nin Türkiye ekonomisini çöküşe götürmesinin ortaya çıkardığı sorunların tespiti ve dar gelirliler başta olmak üzere krizden etkilenen toplumsal kesimlerin krize karşı korunması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

TBMM Başkanlığına verilen önergede şu ifadeler yer aldı:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Yeni Ekonomi Modelinin Türkiye ekonomisini çöküşe götürmesi ve ekonomik krizi buhrana çevirmesinin ortaya çıkardığı sorunların tespiti ve dar gelirliler başta olmak üzere krizden etkilenen toplumsal kesimlerin krize karşı korunması amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir meclis araştırılması açılmasını arz ve talep ederiz.

GEREKÇE

Türkiye ekonomisi 2013 ve 2015 yıllarında iktidarın ekonomik ve politik tercihleri neticesinde krize kapılarını aralamıştır. 2018 yılında ayyuka çıkan kriz Covid-19 pandemisiyle birlikte buhrana dönüşmüştür.

2021 yılının sonlarına doğru AKP-MHP ittifakı “Yeni Ekonomi Modeli”ne geçildiğini duyurdu. Bu modele göre Türkiye üretecek, ihraç edecek, döviz geliri ve bütçe fazlası oluşacak, istihdam hızla artacak, dış ticaret açığı ve cari açık azalacaktı. Yeni Ekonomi Modeline yüklenen bu hedefler aradan henüz iki yıl geçmemesine rağmen çökmüştür. Öte yandan Yeni Ekonomi modeli kapsamında kur krizine çözüm olarak sunulan Kur Korumalı Mevduat sistemi kuru kısa süreli dizginlese de geldiğimiz nokta itibariyle kur krizine çözüm olamamıştır. Bu mevduat sistemi kapsamında varlıklı kesime ödenen 200 milyar TL ise halkın kullanımından alınarak aktarılmış, gelir dağılımı iyice bozulmuştur.

Yeni Ekonomi Modelinin temel hedeflerinden olan Dış Ticaret Açığı, Cari Açık, Bütçe Açığı modelin iddiasının aksi istikamette ilerlemekte ve tarihi rekorlar kırmaktadır. Bu kapsamda, 2023 yılı ocak ve şubat aylarında, sadece iki ayda dış ticaret açığı 26,5 milyar dolar arttı. 2023 yılı ocak ve şubat aylarında, sadece iki ayda bütçe açığı 202,8 milyar TL arttı. Bu hızla bütçe açığı 1 trilyon TL’yi geçeceği düşünülmektedir. Bu da ek bütçe yapımını zorunlu kılacaktır. Ayrıca, 2023 yılı ocak ve şubat aylarında, sadece iki ayda cari açık 22 milyar dolar arttı.

Yani Yeni Ekonomi Modeli, tüm iddiaları ve hedefleri bakımından çökmüştür. Bu çöküşün faturası ise vergilerdeki fahiş artışlarla birlikte işçinin, emeklinin, işsiz gençlerin, kadınların, yoksulların sırtına yüklenmektir. Modelin tahribatlarının maliyeti yetmezmiş gibi, ekonomik krizi siyasal ve sosyal gerilimlerle birlikte buhrana dönüştüren AKP-MHP ittifakı Türkiye’yi tarihin en büyük miktarda faiz ödemelerini yapan ülke konumuna getirmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine'nin mart, nisan, mayıs aylarını kapsayan finansman programındaki verilerine göre Hazine bu üç ayda 159,8 milyar TL'si iç borç, 113,4 milyar TL'si de dış borç olmak üzere toplam 273,2 milyar TL borç geri ödemesi yapacak. Bu üç ayda borç servisinin yüzde 59'u faiz ödemelerinden, kalan yüzde 41'i anaparadan oluşacaktır. Görüldüğü üzere, Türkiye halkının kaynakları faiz lobilerine aktarılmaktadır.

Yeni Ekonomi Modelinin temelinde olduğu, 6 Şubat Depremlerinin sonuçlarıyla derinleşen ekonomik buhrana karşı dar gelirliler ve işsizler başta olmak üzere bu süreçten zarar gören toplumsal kesimlerin, esnafların, üreticilerin korunması zaruridir. Çünkü bu modelin hedeflerinin gerçekleştirilemeyecek olması, 2023 yılının henüz üçüncü ayında bile, büyük bir yoksullaşma dalgasını beraberinde getirmiştir.

Asgari ücret ve en düşük emekli maaşının arttırılması başta olmak üzere depremden etkilenen bütün kesimleri de kapsayacak şekilde gerekli önlemlerin alınması için Meclis araştırması açılmasını talep ediyoruz.

22 Mart 2023