Pankart - Türkçe (pdf) ve Kurdî (pdf)

Lolipop - Türkçe (pdf) ve Kurdî (pdf)

Zincir (Kumaşa baskı) - Türkçe (pdf) ve Kurdî (pdf)

Önlük, maske ve şapka- Türkçe (pdf) ve Kurdî (pdf) 

Logolar, png versiyonları, fontlar ve renkler (zip)

 

Ağustos 2020