Sahte rakamlarla doğru sonuca varılmaz

Emek ve Sosyal Politikalar Komisyonumuzun açıklaması:

Bir kez daha gördük ki rakamlar ile oynayarak enflasyonu düşük gösterme gayreti boşa çıkmıştır. 22 yıllık tekçi otoriter AKP iktidarında, tüm kamu kurumları AKP kurumları haline getirilmiştir. Bu kurumlardan biri de TÜİK’tir. Sahte rakamlarla enflasyonu düşük gösterip tüm emek cephesini ilgilendiren zam oranlarını etkilemektedirler.

Son olarak enflasyon yıllık 38.21 oranında gösterildi. Oysa ENAG’ın (Enflasyon Araştırma Grubu) açıkladığı enflasyon oranı 108.08'dir. Aradaki farka bakıldığında TÜİK’in ne kadar yanlı ve ne kadar emekçi düşmanı olduğu açığa çıkmıştır. Yapılması gereken ise hükümetin, kamu çalışanları ve emeklilere bağımsız kurumlar ve emek örgütleri tarafından açıklanan enflasyon oranına göre insanca yaşanabilecek bir ücret vermesidir. Seyyanen zam sahtekarlığına son verilmeli, gerçek rakamlar maaşlara yansıtılmalıdır. Kamu çalışanlarının en düşük maaşı ile en düşük emekli maaşı eşitlenmelidir.

Milyonlarca emekli ve kamu emekçisinin yanında olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyor ve diyoruz ki; kazananlar her zaman mücadele edenlerdir.  

HDP Emek ve Sosyal Politikalar Komisyonu
6 Temmuz 2023