Roman halkının acılarını paylaşıyoruz

Halklar ve İnançlar Komisyonumuzun açıklaması:

2 Ağustos Roman Soykırımını Anma Gününde, II. Dünya Savaşı boyunca katledilen Romanları saygıyla anıyoruz.

Barış ve göç kültürünün temsilcisi olan Romanlar; dilleri, kültürleri nedeniyle Naziler tarafından yok edilmek istendi. Faşist Nazi rejimi saf bir ırk yaratma düşüncesiyle Yahudi, sosyalist yüzbinlerce kişiyi ve 500.000’den fazla Romanı katletti. Soykırımdan kurtulan tüm insanlar gibi Romanlar da yaşanan bu büyük travmanın ağır tahribatları ile nesilden nesile mücadele etmek zorunda kaldı.

Tarihleri boyunca Romanlar öteki olarak görülmüş, ağır bedeller ödemek zorunda bırakılmıştır. Bugün Türkiye’de ve Avrupa’da yaklaşık 17 milyon Roman temel haklardan yoksun ve insanlık dışı şartlarda yaşamlarını sürdürmektedir. Onca acıya rağmen tüm dünyada Romanlar varoluşlarından, dillerinden ve kültürlerinden taviz vermeden varlık mücadelelerini devam ettirmektedir.

Romanlar için Türkiye’de de durum farklı değildir. AKP iktidarı “Roman Açılımı” ile Romanlara dair pozitif politikalar hayata geçireceğine ilişkin söylemlerde bulunmuşsa da geçen onca yıl içinde açılım adına yürütülen çalışmalar kapsamında hiçbir adım atılmamıştır. Aksine Roman yurttaşların yaşadığı sorunlar artarak devam etmiş, Romanlara yönelik nefret suçları yaşanmıştır. Bugün de devam eden ırkçı yaklaşımların/nefret suçlarının son bulmasını diliyor; Roman halkının yaşadığı bu büyük acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Bir daha benzer acıların yaşanmaması için halkların birlikte mücadelesini sürdüreceğiz.

Halklar ve İnançlar Komisyonu
2 Ağustos 2023