Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifine muhalefet şerhimiz

2/3261 Esas Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi’ne ilişkin partimizin muhalefet şerhi İstanbul Milletvekilimiz Züleyha Gülüm, Batman Milletvekilimiz Mehmet Rüştü Tiryaki ve Ağrı Milletvekilimiz Abdullah Koç imzasıyla TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı’na gönderildi.

Teklifin, iktidarın kendi bekasına uygun şekilde düzenlendiği belirtilen şerhte, teklifin evrensel hukuk normlarına ve demokratik kriterlere hala son derece uzak olduğu kaydedildi. Şerhte, ayrıca teklif ile iktidarın toplumsal yapıyı hedef alan niyetlerini ortaya koyduğu belirtilerek, “Paket, içerdiği birçok düzenleme ile başta Anayasa olmak üzere, mevcut yasalara, Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası sözleşmeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkeme’nin kararlarına açıkça aykırılık teşkil etmekle beraber, Dernekler Kanunu’nda yapılmak istenen değişiklik, uluslararası hukuk başta  olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve iç hukuktaki ilgili diğer düzenlemelerle uyumlu görünmemektedir” ifadelerine yer verildi.

Şerh metnine buradan ulaşabilirsiniz.

21 Aralık 2020