İş cinayetlerini ve işçi intiharlarını durdurun

Emek ve Sosyal Politikalar Komisyonumuzun açıklaması:

Son yıllarda emek alanına uygulanan mobbing, artan ekonomik kriz ve işsizlik, alıştırılmış yoksulluk ve anti-demokratik uygulamalardan dolayı iş cinayetleri ve işçi intiharları artmıştır. Sermayenin kar hırsından dolayı alınamayan önlemler gerekçe haline gelmiştir. Son dönemlerde aynı şantiyede (Ataşehir Finans Merkezi) bulunan farklı şirketlerde çalışan beş emekçi intihar etmiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştır.

Yapılan araştırmalarda Türkiye mutsuz ülkeler sıralamasında 137 ülke arasında 106’ncı sırada yer almaktadır. İş cinayetlerinde ise Türkiye dünyada 3’üncü sırada bulunmaktadır. İş cinayetleri ve intiharlarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının duyarsızlığı ve vurdumduymazlığı devam etmekte, hükümet iş cinayetlerini durdurmak için herhangi bir önlem almamaktadır. Ülkemizde her yıl ortalama 2000 iş cinayeti yaşanmaktadır. Bu cinayetlerin ve intiharların sorumluları hesap vermelidir. Bir kez daha sesleniyor ve uyarıyoruz:

-İş cinayetlerini önlemek için iş güvenliği artırılmalıdır.

-İş yerlerinde bakanlık tarafından rutin şekilde işçilere psikolojik destek sunulmalıdır.

-İş güvenliği eğitimleri artırılmalı, eksikliği tespit edilen şirketlere yaptırım uygulanmalıdır.

-İşçinin emeğinin karşılığını alabilmesi için ücreti insanca yaşayabileceği düzeyde olmalıdır.

HDP Emek ve Sosyal Politikalar Komisyonu
13 Temmuz 2023