Görevden alınan Di̇yarbakır, Van ve Mardi̇n Beledi̇ye Başkanları görevleri̇ne i̇ade edi̇lmeli̇di̇r

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe'nin Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasıyla ilgili yaptığı açıklama:

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde seçilmiş olan Diyarbakır, Van ve Mardin BüyükşehirBelediye Başkanları görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atandı. Açıkçası yaklaşık olarak beş ay önce aday gösterilen ve halkın büyük çoğunluğu tarafından seçilen bu illerimizin Büyükşehir Belediyelerini, yerlerine atanmış olan kayyumlar yönetecek. Bu karar demokrasiye, hukukun evrensel ilkelerine ve adalet anlayışına aykırı bir durumdur. Seçme ve seçilme haklarına aykırıdır asla kabuledilemez.

Ülkemizde çok sık kullanılan bazı sözler çok çabuk unutuluyor. `Seçimle gelenler seçimle gitmeli`deniyordu! Anlaşılıyor ki, halk iradesinin ortaya koymuş olduğu sonuçlara göre seçilenlerin seçimle gitmesi her zaman geçerli olmaz, seçilene göre değişebilir! Bazen binlerce seçmenin kullanmış olduğu oylar yok sayılabilir! Seçilen önemli değil, kimi seçeceğinize bağlı olarak bu anlayış değişebilir. Gücü elinde tutanların istediklerini seçmek koşulu ile seçilenler "seçimle gidebilir" öyle mi?

31 Mart tarihinde yapılan Yerel Yönetim Seçimlerinde Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları beş ay önce aday oldular. Yargı ve YSK denetiminden geçerek adaylıkları kesinleşti ve seçildiler. Bir suç var ise mahkeme kararlarıyla belgelenmesi ve kesinleşmiş olması gerekmez mi? Ayrıca ülkemizde mahkeme kararlarının bile çok tartışmalı olduğunu yaşayarak gördük. Düzmece deliller ve yalancı tanıklarla bir çok insan mahkum edilip mağdur olmadı mı?  Ergenekon, Balyoz, Casusluk, Futbolda Şike, basın ve benzeri kumpas davalarını yaşamadık mı? Birçok insan önce içeri alınıp sonra içeride tutulmalarına ilişkin asılsız gerekçeler yaratılarak cezalandırılmadı mı?

Bugün de birilerinin kuşkusu veya tahmini üzerine üç ilimizin Büyükşehir Belediye Başkanlarınıngörevden alınmış olmaları antidemokratik bir karardır. Bu kararla zaten oldukça cılız olan demokrasimiz daha da ayaklar altına alınmıştır! Belediye Başkanlarının görevlerinden alınıp yerlerine atanmışların getirilmesi demokrasiyle, adaletle, hukukun üstünlüğü ve insan haklarıyla asla yan yana durmaz.

Bu tür uygulamalarla iktidarı elinde tutanlar, gelecek için olumsuz ve antidemokratik bir yol oluştururlar? Zaten oldukça tartışmalı olan yargı sistemimizi keyfi ve öznel niyetlerle daha da sakatlamak yerine; açık, şeffaf ve "Evrensel Hukuk İlkelerini" yakalayacak bir düzenlemenin yapılması gerekir. Yerlerde sürünen ve halkımız üzerinde ciddi bir güvensizlik ortamı oluşturan adalet duygularının ayağa kaldırılması gerekir. Öznel niyetlerin sıkça yansıdığına şahit olduğumuz hukuksuzluğun sürmesi durumunda, toplum kesimleri arasında ortaya çıkan "ötekileştirme ve yok sayma" ayrımcılığını önlemek mümkün olmayacaktır. Oysa ülkemizde yaşayan her insanımızın "eşit yurttaşlık temelinde" yaşamaya hakkı vardır.   

Birilerinin kuşku duyması veya yapılan ihbarlar nedeniyle seçilen Belediye Başkanlarının görevlerinden alınmış olmaları, zaten şeklen işleyen demokrasi ve adalet duygularını daha da sakatlamıştır. Bu sürecin çok önceden hazırlanmış olduğu gibi bir izlenim ortaya çıkmıştır.

Sonuç olarak; yargısız bir şekilde görevlerinden alınan Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir BelediyeBaşkanlarının görevlerine iade edilerek demokrasi dışı bu uygulamaların düzeltilmesi, adalet ve hukukun bir gereğidir. Saygıyla duyurulur. 21.08.2019

Cemal Gökçe
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı
21 Ağustos 2019

Etiketler: #van , #diyarbakır , #mardin , #kayyım