Gadir Hum Bayramı Kutlu Olsun

Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Tülay Hatimoğulları'nın açıklaması:

Arap Alevileri’nin en kutsal bayramlarından biri olan Gadir Hum bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Hatay, Adana, Mersin’de yaşayan Arap Alevileri Gadir Hum Bayramının arifesinden ertesi güne kadar esnaf işyerini kapatır. İşçi, işveren, çiftçi çalışma yaşamına ara verir. Resmi kurumlar fiilen çalışmaz. Okul vaktine denk gelirse de öğrenciler okullara gitmez.

Arap Alevileri yıllardır Gadir Hum Bayramının resmi dini tatil ilan edilmesi için taleplerde bulunuyor. Ancak bu talepleri bugüne kadar yerine getirilmedi. Oysa din ve vicdan özgürlüğü Anayasa’da ve uluslararası insan hakları belgelerinde korunan en temel insan haklarındandır. Anayasa’nın 10. Maddesindeki “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” ifadesi ile devletin tüm inançlar karşısında eşit mesafede durması teminat altına alınmıştır.  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. Maddesi olan “Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü” maddesi de Türkiye’de yaşayan bütün insanları ayrım gözetmeksizin kapsamakta, insanların dinlerinin gereklerini yerine getirme ve özel günlerini yaşamaları güvence altına almaktadır.

Türkiye, halklar ve inançlar bakımından dünyanın en zengin, en şanslı coğrafyasıdır. Ancak ülkedeki resmi ideoloji bu zenginliği, Anayasa ve bağlı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olarak tekleştirme ve asimile etme politikasıyla çoraklaştırmaktadır. Şu anda AKP iktidarı asimilasyon geleneğini sürdürmekle kalmamaktadır. Diyanet kurumunun siyasette daha da belirleyici bir konuma gelmesi, en son Ayasofya’da Diyanet İşleri Başkanı’nın minbere kılıçla çıkması bu iktidarın ülkeyi taşımak istediği ortamı göstermektedir.

Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü iktidarların kendilerine göre biçimlendirebilecekleri değerler değildir. Bunlar evrensel değerlerdir. Bu değerlere saygı duymak ortak yaşamın en temel kuralıdır.

Arap Alevileri için oldukça önemli olan Gadir Hum Bayramının tatil ilan edilmesi talebinin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Türkiye’de ve dünyanın farklı ülkelerinde/şehirlerinde yaşayan Arap Alevileri’nin Gadir Hum Bayramını kutluyor; ülkemizde ve Ortadoğu’da barışa, kardeşliğe vesile olmasını diliyoruz.   

Tülay Hatimoğulları
Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı
5 Ağustos 2020