Milletvekillerimiz Diyarbakır Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevinin elektriklerinin iki yıldır kesik olmasını TBMM gündemine taşıdı

Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Tülay Hatimoğulları ve komisyon üyesi milletvekillerimiz Ali Kenanoğlu, Hüda Kaya, Kemal Bülbül, Zeynel Özen ile Diyarbakır Milletvekillerimiz Dersim Dağ, Garo Paylan, Hişyar Özsoy, İmam Taşçıer, Remziye Tosun ve Semra Güzel; Diyarbakır Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'nin elektriklerinin iki yıldır kesik olmasını TBMM gündemine taşıdı.

Mahkeme kararlarına rağmen "ibadethane" statüsünde görülmeyip elektrik sarfiyatından muaf tutulmayan, yüklü faturalar nedeni ile iki yıldır elektrikleri kesik olan Cemevine yönelik DEDAŞ'ın ayrımcı ve usulsüz yaklaşımına da dikkat çekilen önerge:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Anayasa’nın 98. ve İç tüzüğün 96. ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi Diyarbakır Şubesini ziyaretimizde, elektrik borcunun ödenmemesi gerekçesi ile Ekim 2018'den beri aboneliğinin iptal edilmiş olduğu iletilmiştir. Oysa Cemevleri, ibadethane statüsünde olması nedeniyle elektrik sarfiyat bedelinden muaf tutulması gerekmektedir.

Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 19.09.2017 tarih ve 2015/420 Esas, 2017/426 Karar sayılı karar ve Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 25.10.2018 tarih ve 2018/3515 Esas, 2018/10602 Karar sayılı onama kararı gereği Cemevleri İbadethane statüsünde sayıldığından elektrik sarfiyat bedellerinden muaf tutulmuştur. Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. (DEDAŞ) Diyarbakır İl Müdürlüğü, yapılan itirazlara dair; ücretsiz elektrik hizmeti vermesi gibi bir mevzuatın söz konusu olmadığı ve Cemevi yetkililerin bağlı bulundukları Müftülüğe başvuru yapılması ve bulunan borcun müftülükçe ödenmesi ve Müftülükten belirlenecek bir personelin sözleşme imzalamak üzere şirkete başvuru yapması gerektiği iletilmiştir.

Abonelik sözleşmesinde "ticarethane" olarak gözüken Cemevinin 214bin TL elektrik borcu gözükmektedir. Hukuken ibadethane olan yerlerin elektrik sarfiyatından muaf tutulması gerekirken, DEDAŞ tarafından 100 binlerce liralık borç çıkarılmakta, Müftülüğe başvurularak borcun ödenmesi şartları ileri sürülerek hukuken verilmesi gereken hak gasp edilmektedir. Diyarbakır Bağlar İlçesinde Bağcılar Mahallesinde bulunan Alevilerin İbadethanesi olan Cemevi binası, morg, cenaze yıkama yeri, taziye yeri, yönetim odası ve Cem salonu olarak geçen bölümlerden oluşmaktadır. Binada inanç hizmetlerinin yerine getirildiği Alevilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmekte, cami ve kiliselerle eşit hakka sahip olması ve elektrik abone düzenlemesi yapılarak ücretsiz elektrik hizmetinden yararlanması sağlanmalıdır.
Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak illerinin elektrik ihtiyacını karşılayan DEDAŞ, elektrik faturaları üzerinden yurttaşları bir süredir mağdur etmesiyle gündem olmaktadır. Sık yaşanan usulsüz elektrik kesintileri, elektrik faturalarının çok yüksek gelmesi, icra işlemlerinin usulsüz bir şekilde yapılması sonlandırılmalı ve mahkeme kararlarına rağmen bu tutumlarını devam ettiren DEDAŞ'ın devam eden uygulamalarının durdurulması, yurttaşların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda;

1. Yukarıda sayılan mahkeme kararları ve Yargıtay'ın onama kararı olmasına rağmen DEDAŞ neden/nasıl Diyarbakır Pir Sultan Abdal Derneği Cemevi'nin elektrik aboneliği konusunda hukukdışı bir tutum sergileyebilmektedir?
2. Cemevlerinin elektrik aboneliği, DEDAŞ'ın verdiği cevaba istinaden; ilgili mezvuata göre Müftülüğe müracaat ile mi yapılmaktadır? Bu durumda Kiliseler de elektrik abonelikleri için önce Müftülüğe mi başvuru yapmaktadır?
3. Yüzbinlerce liralık elektrik borcu çıkartıp, hukuka/verilen tüm mahkeme kararlarına rağmen, bu borç ödenmeden abonelik yapılamayacağını iletmek Alevilere özel geliştirilen bir tutum mudur? Eşit yurttaşlık hakkı gereğince bu durumu düzeltmek adına Bakanlığınızca girişimleriniz olacak mıdır?
4. Cemevine "ticarethane" aboneliği yapılmış olması mevzuata uygun mudur? Cemevleri gibi ticarethane olarak kategorize edilen başka ibadethaneler var mıdır?
5. Cemevlerinin elektrik abonelikleri konusunda DEDAŞ dışında diğer Elektrik Dağıtım Şirketleri tarafından da aynı tutum sergilenmekte midir?
6. Diyarbakır PSAKD Cemevinin elektrik aboneliğinin ibadethane olarak düzenlenmesi ve elektrik sarfiyat bedelinden muaf tutulması için adım atılacak mıdır?
7. Bu konuda Bakanlığınıza gelen başka itirazlar var mıdır? Varsa hangi ibadethanelerden gelmiştir ve itirazların süreçleri nelerdir?
8. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak illerinin elektrik ihtiyacını karşılayan DEDAŞ, elektrik faturaları üzerinden yurttaşları bir süredir mağdur etmesiyle gündem olmuştu. Sık yaşanan elektrik kesintileri, elektrik faturalarının çok yüksek gelmesi, icra işlemlerinin arttılmaya başlanması, mahkeme kararlarına rağmen DEDAŞ'ın usulsüz yaklaşımları esnafı, çiftçiyi, çalışanı, yurttaşı zora sokmaktadır. DEDAŞ'ın bu usulsüzlükleri hakkında Bakanlığınızca herhangi bir adım atılmış mıdır?
9. Bölgede yaşayan yurttaşlar, DEDAŞ'ın faturaları usulsüz kestiğini düşünmektedir. DEDAŞ'ın hukuksuz işlem yaptığına dair yargı kararı mevcut olmasına rağmen DEDAŞ, aynı uygulamaları yapmakta nasıl ısrar edebilmektedir?
10. Bakanlığınızca DEDAŞ'ın bu ayrımcı ve usulsüz yaklaşımları denetlenmekte midir?
11. DEDAŞ'ın ısrarla devam ettirdiği hukuk dışı uygulamaları bölgede yaşayan halklara ve Alevilere dönük ayrımcı bir tutum olarak görülmektedir. Bunun önüne geçmek için Bakanlığınızın girişimleri olacak mıdır?

7 Temmuz 2020