Ekonomi ve Tarım Komisyonumuz tarafından hazırlanan program ve eylem planımız.