Demirtaş için resmi ifade tutanağında "terör örgütü üyesi" ifadesinin kullanılması

8 Ağustos 2017 tarihinde Hatay Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan bir yurttaşa "… terör örgütü üyesi olan bu suçtan tutuklanarak cezaevinde yatmakta olan Selahattin Demirtaş isimli şahsı övdüğünüz…" şeklinde bir soru yöneltilmiştir. 

Hakkında kesinleşmiş bir yargı hükmü bulunmayan Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş için bu ifadelerin kullanılması ve resmi tutanağa geçmesi nedeniyle, sorumlular hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Suç duyurusunda; "Şikayet konusu olayda, TBMM'de üçüncü büyük parti olarak bulunan HDP'nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'terör örgütü üyesi' olarak tanımlanmış ve bu tanımlamadan yola çıkılarak onu övmek, suç isnadı olarak kabul edilmiştir. 

Selahattin Demirtaş'ın yargılaması henüz devam etmekte olup duruşması dahi yapılmamışken, peşinen suçlu/terörist ilan edilmiş olmasının hukukta yeri olmayıp, şikayet konusu olay suçsuzluk karinesinin nasıl yok sayıldığının göstergesidir. 

Nasıl Selahattin Demirtaş gibi, bir siyasetçi olan Cumhurbaşkanı'nı ya da başka parti başkanlarını övmek suç değilse, Sayın Demirtaş'ı övmenin de, suç olmadığı açıktır. Müvekkilin eşbaşkanlığını yaptığı partinin üyelerinin, oy verdikleri partinin propagandasını yapması da, terör örgütü propagandası değildir. Siyaset bir yarıştır ve hükümet partisi ve üyeleri partilerinin propagandasını görsel ve yazılı olarak çeşitli mecralarda yapabiliyorlarsa, Türkiye'nin ikinci büyük muhalefet partisinin üyeleri de kendi partilerinin ve aynı zamanda parti eş genel başkanlarının propagandalarını yapabilmelidirler" ifadelerine yer verilmiştir.

Sonuç ve istem bölümünde; hakaret (TCK 125, 125/3-a), görevi kötüye kullanma (TCK 257), adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs (TCK 288) ile re'sen tespit edilecek suçlamalar yönünden şüphelilerin tespit edilerek haklarında etkili soruşturma başlatılması ve adil bir yargılanma sonucu cezalandırılmaları talebi belirtilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

15 Ağustos 2017