Demirtaşa yönelik ifadeleri nedeniyle Erdoğan aleyhine açtığımız tazminat davası

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, 8 Temmuz 2017 tarihinde Almanya'nın Hamburg kentinde katıldığı G20 toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle manevi tazminat davası açılması talebiyle Diyarbakır Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliğine başvuruda bulunulmuştur.

Başvuru dilekçesinde, Selahattin Demirtaş'ın 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan genel seçimlerde milletvekili seçildiği, 23. 24. ve 25. dönemlerin tamamında kesintisiz bir şekilde milletvekilli olduğu, bu görevi halen yürüttüğü ve TBMM’de grubu bulunan 3. büyük parti olan Halkların Demokratik Partisinin Eş Genel Başkanı olduğu belirtilmiştir.

Selahattin Demirtaş'ın 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğu da hatırlatılan dilekçede, Demirtaş'ın Türkiye ve dünya kamuoyunun yakından tanıdığı, Türkiye’nin en etkili muhalefet liderlerinden biri olduğu vurgulanmıştır.

Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı sıfatıyla katıldığı Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 toplantısının ardından Demirtaş'a yönelik ifadelerine yer verilen başvuru dilekçesinde, Erdoğan'ın bu ifadelerinin TCK'nin "Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz”, "Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz" bölümlerini içeren çok sayıda maddesini ihlal ettiği, gerekçeleriyle belirtilmiştir.

Davalı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamaları ile davacı Selahattin Demirtaş'ın hukuk güvenliği ve Anayasanın 36. Maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. Maddesi gereğince sahip olduğu adil yargılanma hakkının da davalı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilemez şekilde, ihlal edilmeye çalışıldığı vurgulanmıştır.

Başvuru dilekçesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarının tamamının Demirtaş'ın kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu belirtilerek, Selahattin Demirtaş'ın Anayasanın 9, 10, 11, 12, 17, 36, 38, 103, 104 ve 138. Maddeleri ile AİHS’nin 6. ve 8. Maddeleri uyarınca korunan bir dizi hakkının ihlaline neden olan davalının (Recep Tayyip Erdoğan) işbu haksız saldırısı nedeniyle; saldırıyı kınayan bir karar verilmesine ve bu kararın yayımlanmasına, 08.07.2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte, 60.584,89 TL “manevi tazminata” hükmedilmesine, yargılama harç ve giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesi talep edilmiştir.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talep edilen tazminat miktarı olan 60.584,89 TL (altmış bin beş yüz seksen dört lira, seksen dokuz kuruş) 7 Haziran 2017 seçimlerinde HDP'ye oy veren her seçmen adına 1 kuruştan hesaplanarak belirlenmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Halkların Demokratik Partisi
Basın Bürosu