Bu toprakların Êzidîsizleştirilmesine izin vermeyeceğiz!

Halklar ve İnançlar Komisyonumuzun açıklaması:

Êzidîler binlerce yıldır bu topraklarda var olmuş Mezopotamya’nın en kadim halklarındandır. Êzidî inancından dolayı yurtlarında 73 defa, “ferman”a, yani soykırıma uğratılan Êzidîler, son olarak 3 Ağustos 2013 yılında, Şengal’de IŞİD çetelerinin saldırısına maruz kaldı. Bu soykırım girişiminde binlerce Êzidî katledildi, binlerce kadın ve çocuk zorla alıkonuldu ve on binlerce Êzidî topraklarından zorla göç ettirildi. Hala IŞİD çetelerinin elinde binlerce Êzidî kadın ve çocuk zorla alıkonulmakta. Şengal’i terk etmeyen Êzidîler ise hem Türkiye’nin hem de bölge güçlerinin saldırıları ve kuşatmaları altında yaşam mücadelesi vermektedir.

Yüzlerce yıldır sistematik bir biçimde asimilasyona tabi tutulmak ve yok edilmek istenen Êzidîler bugün hala şiddetin hedefindedir. Şengal’den Batman’a, Urfa’dan Mardin’e kadar kendi topraklarında yaşamak isteyen Êzidîler, devlet ve devlet destekli yerel işbirlikçiler tarafından saldırılara uğramaktadır. Avrupa’ya ve dünyanın birçok yerine sürülen Êzidîlerin yurtlarına dönme talepleri şiddet yoluyla engellenmektedir. Bugün de Kürdistan’da Êzidî yerleşim yerine korucular ve devlet destekli dinamikler el koymaktadır. Benzer şekilde Êzidî yerleşim yerleri ve mezarlıkları sistematik bir biçimde tahrip edilmektedir.
 
Geçtiğimiz hafta Urfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Zevra (Işıklı) köyünde Êzidîlerin mezarları ve mabetleri tahrip edildi, yerleşim yerleri ve topraklarına el konuldu, köylerine geri dönmek isteyen Êzidîler ise engellenmekte. Tehdit edilen birçok Êzidî’nin kendi topraklarında yaşamaları ve üretim yapmaları engellenmektedir. Êzidîleri tehdit edenler, korucular ve iktidarın yerel işbirlikçileridir. Êzidîlere yönelik suçlara imza atan söz konusu faillere yönelik cezasızlık politikaları uygulanmaktadır. Böylece Êzidîler yersiz, yurtsuz bırakılmakta, mülksüzleştirilmekte; tarihsel ve toplumsal köklerinden koparılarak hafızasızlaştırılmak istenmektedir.

Êzidîlik inancı bu coğrafyada bir arada yaşamanın harcıdır. İnançları gereği her türden şiddetin karşısında duran Êzidîlerin uğradığı bu zulmün karşısındayız. Zorla yerinden edilen Êzidîlerin güven içerisinde yurtlarına dönüşlerinin engellenmesinin, mülklerine el konulmasının, baskı, tehdit ve şiddete maruz bırakılmalarının karşısında duracağız. Êzidîlere yönelik geçmiş suçlarla yüzleşilmesi, adaletin sağlanması ve ana yurtlarında güven içerisinde yaşamaları için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu toprakların Êzidîsizleştirilmesine izin vermeyeceğiz!
 
HDP Halklar ve İnançlar Komisyonu
22 Temmuz 2023