Tüm gençleri başlattığımız demokratik dönüşüm sürecine katılmaya çağırıyoruz!

Gençlik Meclisi Yürütme Kurulumuzun açıklaması:

Türkiye, siyasi tarihinin en eşitsiz ve adaletsiz koşulları ile baskı ortamında yaşanan seçimini geride bıraktı. Her türlü baskı ve hilenin süreklileştiği bu dönemde, Türkiye ve Kürdistan halkları demokratik iradesine sahip çıkma mücadelesi verdi. Gençler başta olmak üzere Türkiye ve Kürdistan halkları yoğun katılımla iradesini sandıklara yansıttı. Bu süreçte iktidarın gençlere geleceksizliği dayatmasına ve gençliği tamamen nefessiz bırakma politikalarına karşı, hem sokaklarda hem de seçimlerde değişim talebini güçlü bir şekilde ortaya koydular.

Kadınların ve gençlerin partisi olan partimiz HDP'nin seçimlerde aldığı sonuçta eksikliklerimizin ve yetmezliklerimizin payı olduğunun bilincindeyiz. Yurtsever halkımızın ve demokratik kamuoyunun beklentilerine ve ihtiyaçlarına cevap olmakta yetersiz kaldığımızı tespit ediyoruz. Bu tespitlerin gereği olarak partimiz yeniden yapılanma ekseninde kongre sürecini başlattı. Kongre sürecinde hem geçmişin muhasebesini yapmak hem de yeni mücadele dönemine hazırlanmak için kapsamlı çalışmalar gerçekleştirerek, Türkiye’nin dört bir yanında başta gençler olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle bir araya geleceğiz. Bu çalışmalarda radikal eleştiri-özeleştiri sürecini işleterek eksiklik ve yetmezliklerimizi belirleyecek, geleceğin siyasetini inşa etmeye güçlü bir şekilde devam edeceğiz.

Geleneğimiz için seçim sonuçları bir son değil mücadelenin yükseltilmesi için her zaman yeni bir başlangıç olmuştur. Bizler açısından seçimler, mücadelemizin sadece bir aşamasını oluşturmakta; siyasetin nabzı ise sokakta, fabrikada, tarlada, yani bulunduğumuz her alanda atmaktadır. Bu kapsamda HDP Gençlik Meclisleri olarak yeni dönemde tarihten aldığımız sorumlulukla rolümüzü oynayacağımızı, yurtsever halkımızın bizden beklentilerini de esas alarak yeniden yapılanma sürecine güçlü bir şekilde dahil olacağımızı duyuruyoruz.

Partimizin yeniden yapılanma sürecinin güçlü şekilde gerçekleştirilmesi ve Türkiye’de demokratik mücadelenin bir üst aşamaya çıkarılması için Gençlik Meclisi olarak tüm gençleri bu sürece katılmaya ve demokratik değişimi sağlamaya çağırıyoruz.

Genç başladık, genç başaracağız!

HDP Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu
5 Haziran 2023