Torba yasada uzlaşma sağlandı: Somadaki emekçiler tazminatlarını alabilecek

TBMM’de görüşülmekte olan 225 sayılı Kanun Teklifinin 6’ıncı Maddesi ile 4857 sayılı kanuna eklenen ek 11’inci maddelerinde partimiz ile diğer muhalefet partilerinin yaptığı itirazlar sonucu değişiklik yapılarak uzlaşma sağlandı. Uzlaşma sonrası maddelerde yapılan düzenlemeye göre, özellikle Soma’daki Işıklar, Atabacası, Geventepe kömür ocaklarında çalışan ve kıdem tazminatları ödenmeyen işçiler ile sözleşmeleri feshedildiği gerekçeleriyle tazminatlarını alamayan işçiler yasa yürürlüğe girdikten sonra başvurmaları halinde tazminatlarını alabilecek. 

23 Temmuz 2020