Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Temmuz 2015’ten Aralık 2016’ya kadar olan süreçte Kürt illerindeki insan hakları durumuna ilişkin raporu. Devamı...