Komisyonlar

Basın, Yayın ve Propaganda Komisyonu 
Emek, Ekonomi, Tarım ve Sosyal Politikalar Komisyonu
STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonu 
Dış İlişkiler Komisyonu 
Parti İçi Eğitim Komisyonu  
Ekoloji Komisyonu
Göçmenler ve Mülteciler Komisyonu 
Halklar ve İnançlar Komisyonu  
Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu 
Mali Komisyon 
Örgütlenme Komisyonu 
Seçim İşleri Komisyonu 
Yerel Yönetimler Komisyonu
Eğitim Politikaları ve Kültür-Sanat Komisyonu