Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un TBMM Başkanlığına verdiği kanun teklifi.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un araştırma önergesi.
Eğitim Politikaları Komisyonu Eş Sözcümüz Gülistan Kılıç Koçyiğit, İlköğretim ve Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda değişiklik yapılması için TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdi.
Grup Başkanvekillerimiz, cezaevleriyle ilgili tüm hak ihlali iddialarının açığa çıkarılması, etkili soruşturma mekanizmalarının işletilerek söz konusu vakaların tekrarlanmasının engellenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.
Grup Başkanvekilimiz Meral Danış Beştaş'ın araştırma önergesi.
Grup Başkanvekillerimiz, KOBİ’lerin borç batağından çıkarılmasının sağlanması amacıyla genel görüşme açılması için TBMM Başkanlığına başvurdu.
Grup Başkanvekillerimiz, okullarda öğrencilerin temel gıda ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanması için kanun teklifi verdi; öğrencilerin yetersiz beslenme sonucu yaşadığı sorunlara kalıcı çözüm bulunması için Meclis Araştırması açılmasını istedi.
Grup Başkanvekillerimiz, Sedat Peker'in gündeme getirdiği ve SPK gibi kurumlar ile iktidar mensupları, milletvekilleri, Cumhurbaşkanı danışmanları ve siyasetçilerin de içinde yer aldığı rüşvet ve yolsuzluk ağı iddialarının araştırılması için önerge verdi.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, emeklilikte yaşa takılanların karşı karşıya kaldıkları mağduriyetin giderilmesi amacıyla kanun teklifi verdi.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un araştırma önergesi.
Grup Başkanvekilimiz Meral Danış Beştaş ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyemiz Fatma Kurtulan, Aysel Tuğluk’un tahliyesine yönelik koşulların sağlanması amacıyla Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.
Grup Başkanvekillerimiz, son dönemde artan festival, panayır ve konser yasaklarına ilişkin Meclis Araştırması açılmasını istedi.
20 Ağustos'ta Derik'te 21 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili olarak milletvekillerimiz Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi
Grup Başkanvekillerimiz, kayyımların neden oldukları yolsuzlukların, usulsüzlüklerin, hukuksuzlukların, siyasal ve kültürel tahribatların açığa çıkarılması için genel görüşme açılmasını talep etti.
Grup Başkanvekillerimiz, Alevi toplumunun birçok tarihsel, kültürel ve inançsal taleplerinin karşılanmamasının yarattığı siyasal ve toplumsal sorunların araştırılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.