Eş Genel Başkan Yardımcımızın açıklaması:

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK), AKP Hükümeti’nin giderek yükselen baskıcı, otoriter uygulamalarına ve küresel sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda emekçilere yönelik saldırılara, kadın istihdam paketine; kamu emekçilerinin güvencesiz, ucuz işgücü haline getirilmesine; toplu sözleşme adı altında getirilen satış sözleşmesine ve tüm bunları içeren 2014 Bütçe Kanun Tasarısı’na karşı koymak, hak kayıplarını önlemek ve yeni kazanımlar elde etmek için 19 Aralık 2013 günü greve çıkıyor.

KESK’in grev gerekçesini oluşturan nedenler sadece kamu emekçilerinin değil, tüm toplumun karşı karşıya olduğu sorunlardır. AKP Hükümeti, bir baskı ortamı yaratarak, emekçilerin hak gasplarına karşı yükselen sesini kesmeye, yandaş sendikalarıyla yaptığı sahte sözleşmelerle, demokratik olmayan uygulamalarını meşrulaştırmaya çalışıyor.

Kamu emekçilerinin iş ve sosyal güvencelerini kaybederek ucuz işgücü haline getirilmesi, diğer emekçilerin de hemen tüm haklarını kaybetmelerine neden olacaktır. Öte yandan güvencesiz, yaşamını sürdürecek gelirden yoksun kamu emekçilerinin sunacağı sağlık, eğitim ve diğer hizmetlerin de niteliği düşecek ve bundan tüm toplum olumsuz yönde etkilenecektir.  

KESK’in grev gerekçeleri çok açıktır:
•    2014 Bütçe Kanun Tasarısı, vergi yükünü emekçilerin sırtına yükleyerek, esnek çalışma düzenini öngörerek, personel giderleri ve personel sayısını azaltarak emekçilerin haklarını geriletiyor;
•    Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi kamu hizmetlerini sermaye için birer kâr alanı olarak görüyor ve hizmetler üzerinden sermayeye kaynak aktarmayı amaçlıyor;
•    2014 Bütçe Kanun Tasarısı, toplumun sermaye dışındaki ücretli ve dar gelirli kesimlerinden aldığı vergilerle oluşturduğu bütçede toplumun temel ihtiyaçları yerine emniyet, istihbarat, milli savunma gibi savaşa ve topluma baskı oluşturacak kurumlara kaynak aktarıyor.

Halkların Demokratik Partisi olarak, emekçilere yönelik saldırılara karşı koymak, hak kayıplarını önlemek ve savaşın, rantın, sermayenin bütçesine “hayır” diyerek, bütçeden hakkını almak için mücadelesini yükselten KESK’in 19 Aralık grevini destekliyor ve tüm halkımızı bu haklı greve destek olmaya çağırıyoruz.

Özgür Müftüoğlu
HDP Eşbaşkan Yardımcısı
17 Aralık 2013