Dersim’deki cinsel istismar tesadüfi değildir

AKP iktidarı, cinsiyet eşitsizliğini ve savaşı yücelterek militarizmi körükleyen politikalarıyla her geçen gün toplumun tamamını istismar etmeye çalışmaktadır. Bugün kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarındaki artışın en büyük nedeni, gücünü erkek egemenliğinden alan AKP iktidarının uygulamış olduğu baskı ve zulüm politikalarıdır.

Nitekim, en son örneğini Dersim’de gördüğümüz cinsel istismar ve cinsel saldırı bu politikalardan bağımsız değildir.

Munzur Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Cem Tekinoğlu’nun ‘bazı kadın öğrencilere cinsel saldırıda bulunduğu, öğrencileri tehdit ederek vali, kaymakam ve üst düzey kamu görevlileri ile para karşılığı cinsel ilişkiye zorladığı’ kadın öğrencilerinin beyanıyla yakın dönemde ortaya çıkmıştı. Yine Pertek ilçesinde Harun Yıldırım adlı erkeğin, yaşları 11 ile 16 arasında değişen çok sayıda çocuğu istismar ettiği ortaya çıkmıştır. Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturmada, cinsel istismara ilişkin gizlilik kararı almıştır.

Dersim’in kültürüne, insanlarına yönelik saldırılar ve yozlaştırma girişimleri tesadüfi değildir. Dersim halkı, kadın ve çocuk düşmanı AKP iktidarının bu tür politikalarıyla Dersim’deki kadın özgürlük mücadelesine saldırmayı amaçladığının farkında. Nitekim, son 5 yıldır yoğunlaştırılmış bir şekilde kuşatmaya almak istediği, Dersim’deki kadın özgürlük ve direniş mücadelesi ile Dersim halkının özgün kimliği, kültürü ve direnme alanlarıdır.

Erkek-devlet; Kürt ve Alevi karşıtlığı, asimilasyon ve inkar siyaseti ile cinsiyetçi, istismarcı, militarist politikalarıyla kendini Dersim’de yaşatmaya çalışırken, toplumdaki erkekliğe de bilinçli bir alan açıyor. Ancak bu tür saldırılara karşı binlerce yıldır boyun eğmeyen Dersimli kadınlar, istismara karşı tepkisini sokaklara çıkarak göstermiştir. Çünkü; Dersimli kadınlar, kadın ve çocuklara yönelik her türlü saldırının tesadüfi olmadığının farkında.

Biz Kadınlar biliyoruz ki Dersim’de yaşanan cinsel istismar olayının birincil sorumlusu, koruyucu ve önleyici tedbirleri yeteri kadar almayan ve imzacısı olduğu sözleşmelerin gereğini yerine getirmeyen, kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran, cinsiyetçi söylemlerine her gün bir yenisini ekleyen, kadın katliamlarının önünü açan, şiddete maruz kalanı değil, şiddeti uygulayanı koruyan bir yerde olan AKP iktidarı ve onun eril yargısıdır. Öyle ki, AKP’nin iktidara geldiği günden bu yana cinsel istismar olaylarının ne denli arttığını veriler de açık bir şekilde ortaya koyuyor.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu verilerine göre, Türkiye’de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısı son 10 yılda yaklaşık 3 kat artarken, yılda ortalama 8 bin çocuk, istismara maruz kalıyor. Ancak, siyasi iktidar ve onun temsilcisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'e getirilmesi beklenen çocuk istismarını meşrulaştıracak yasaya tepki göstereceği yerde, “Gençlerimizin evlilik yaşı giderek yukarı çıkıyor, genç yaşta maalesef evlenmiyorlar” açıklaması yapıyor.

HDP Kadın Meclisi olarak; AKP’nin kadın ve çocuk düşmanı politikalarına boyun eğmeyeceğimizi, Dersim başta olmak üzere yaşanan istismar olaylarının takipçisi olacağımızı, gizlilik kararı koyarak cezasızlığı meşrulaştırmaya çalışanlara asla geçit vermeyeceğimizi bir kez daha duyuruyoruz.

HDP Kadın Meclisi
10 Ocak 2020