Özgün özerk kadın örgütümüz, kadın meclislerimizin kısa tanıtımı.