HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, Van depreminden sonra Türkiye İş Kurumu bünyesinde işe alınan 7286 işçinin 13 Haziran’da işten atılmasına ilişkin Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Tüzel, önergesinde Van Valisinin işçilere, “Başka şehirlere gidin çalışın” dediğini de ekledi.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Tüzel, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yönelttiği sorularda, “Evine ekmek götüremeyen işçilerin, TOKİ bina giderlerinden muaf olması yönünde bir önlem alınmasını düşünüyor musunuz” dedi.

Tüzel’in TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

TOKİ konutlarında oturan bu işçiler, ortak giderleri ve diğer borçlarını ödeyemedikleri gerekçesi ile haciz tehdidiyle karşı karşıyadır. İşçilere, site yönetimi tarafından 21 Haziran gününe kadar ödeme yapmamaları halinde yasal işlem başlatacağı bildiriminde bulunulmuştur. Borcun ödenmediği her gün, borcunun yasal faiziyle birlikte katlandığı belirtilerek, TOKİ sitesinin yöneticisi konumundaki Boğaziçi AŞ’nin, işsiz ve olan bu yurttaşlar için alternatif ödeme planı çıkarılması taleplerini dikkate almadığı bildirilmektedir.

TOKİ konutlarının masraflarının çok fazla olması ve ödeyememelerinden dolayı bazı yurttaşların eski hasarlı evine geri döndüğü, eğer işe geri alınırlarsa TOKİ’deki evlerine geri dönecekleri bildirilmektedir.

Anayasa’da, herkesin geçimini sağlayacak gelire sahip olma ve çalışma hakkı güvence altına alınmış ve “çalışma ortamını yaratma” işsizliği önleme ödevi” devlete verilmiştir. İşsiz ve evine ekmek götüremezken bu insanlar dan TOKİ’nin masraflarını karşılamalarını beklemek doğru değildir. Bu soruna bir an evvel devlet çözüm bulmakla yükümlüdür."

Konuyla ilgili olarak Tüzel soru önergesinde şu sorulara yer verdi;

"Van’da İŞKUR bünyesinde çalışırken, işten atılan 7286 işçilerden bazılarının, oturduğu Edremit TOKİ konutlarının ortak giderleri ve diğer borçlarını ödemedikleri gerekçesi ile haciz tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarının bilgisine sahip misiniz?
Evine ekmek götüremeyen işçilerin, TOKİ bina giderlerinden muaf olması yönünde bir önlem alınmasını düşünüyor musunuz?
Devletin vatandaşına “barınma ortamını sağlama ödevini” yerine getirmesi gerektiğine göre, bu yurttaşların barınma sorunu kalıcı olarak ne zaman sağlayacaktır? Bu yönde devletin bir sosyal politikası var mıdır?
Ekim 2011 Van depreminde zarar gören yurttaşların sorunlarının çözüldüğü söylense de, düzenli iş ve barınma sorunlarının devam ettiği bilinmektedir. Bakanlığınızca bu sorunların çözümü için girişimde bulunulacak mıdır?"

23.06.2014