Türkiye’deki ücret gaspını araştırıyoruz

Türkiye’de ekonomik kriz ve işçi haklarının etkin korunmaması nedeniyle işçiler çalıştığı halde dönem dönem ücretlerini alamıyor. 24 Haziran seçimlerinden sonraki kur şoku ve enflasyon etkisi nedeniyle reel olarak azalan ücretler bazı sektörlerde yaygın bir şekilde ödenmemeye başlamıştır.

Ücret Gaspı Araştırmasının nedeni, Türkiye'nin dört bir yanından "ücret gaspına" ilişkin Partimiz HDP'ye yapılan başvuruların yoğunluğunun son 6 ay içerisinde dramatik bir şekilde artmış olmasıdır. Binlerce işçi çalıştığı halde ücretlerini alamıyor.

Ücret gaspı; ücretin hiç ödenmemesi, tam ödenmemesi, ünvana uygun ödenmemesi, çalışma süresine uyularak ödenmemesi (mesailerin ödenmemesi), yasal çalışma saatlerinin dışında çalıştırıldığı halde ücretinin ödenmemesi şekillerinde yapılmaktadır.

Siz de 2018 yılı içerisinde ücret hakkı gaspına maruz kaldıysanız Ücret Gaspı Araştırmasına katılabilirsiniz. Durumunuzu ve sorununuzu partimize iletebilirsiniz.

Emeğin hakkının korunduğu özgür bir ülke ümidiyle kamuoyuna saygıyla sunarız.

24 Aralık 2018