Yükseköğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’nin durdurulmasına ilişkin önergemiz

Yükseköğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’nin durdurulmasına ilişkin önergemiz

Grup Başkanvekilimiz Fatma Kurtulan'ın Yükseköğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’nin durdurulması ve  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi'nin YÖK'ün internet sitesinden kaldırılmasını TBMM gündemine taşıdı. Kurtulan'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi:

Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Komisyonu’nca hazırlanan ve 2015 YÖK tarafından kabul edilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından‘Projenin toplumsal değerler ve kabuller mütenasip olmadığı ve toplumca kabul görmediği’ gerekçesiyle kaldırılmıştır. Yükseköğretim kurulu bünyesinde yer alan üniversiteler ve diğer bütün kurumlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı bir anlayışın yaratılması; üniversitelerde idari ve akademik personel ve öğrencilere toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalığını kazandıracak faaliyetler ve düzenlemelerin yapılması, güvenli bir yaşam çevresinin yaratılması, bununla ilgili her türlü cinsel saldırı ve şiddete hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemesi için çalışmalar yürütülmesini amaçlayan tutum belgesinin kaldırılmasının, kadına şiddet vakalarının, kadın cinayetlerinin, cinsiyetçi saldırıların bu kadar artığı bir dönemde yapılması manidardır.

Bu bağlamda;

1-    Her türlü cinsiyetçi yaklaşıma karşı mücadele eden kadınların elde ettiği önemli bir kazanım olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi’nin kaldırılmasının amacı nedir?

2-    Tutum belgesinin sadece YÖK Başkanının vermiş olduğu bir kararla kaldırılmış olması doğru mudur?

3-    YÖK, Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan üniversiteler ve diğer bütün kurumlardaki kadın öğrencileri ve kadın personeli, her gün defalarca örneği basına yansıyan cinsiyetçi saldırılardan korunmaları için nasıl bir yol yöntem izleyecektir?

22 Şubat 2019