Usulsüz seçmen kayıtlarına ilişkin araştırma önergemiz

31 Mart günü yapılacak seçimler öncesinde birçok il ve ilçe merkezinde tek daireye yüzlerce hatta binlerce kişinin yazıldığı tespit edilmiştir. Grup Başkanvekilimiz Ayhan Bilgen'in YSK seçmen kayıtlarında da belirlenen bu usulsüzlük ve hilelerin araştırılması amacıyla TBMM'ye sunduğu araştırma önergesi:

GEREKÇE

Demokratik işleyişin en temel unsuru seçimlerdir. Seçimlerin güvenilir ve şeffaf bir ortamda gerçekleşmesi halk iradesinin ülke yönetimine doğrudan yansıması açısından olmazsa olmazdır.Demokrasi, halkın kendi kendisini yönetmesi, başka bir deyişle halka ait egemenliğin, halk tarafından ve halk için kullanılması esasına dayanır ve halkın iktidarı anlamına gelir. Temsili demokrasilerde iktidar, halkın oylarıyla gerçekleşir, halkın iradesini yansıtan dürüst ve serbest seçimle meşruiyet kazanır. Seçimlerin yönetime demokratik meşruiyet kazandırması, farklı görüşleri temsil eden partilerin serbestçe örgütlenebilmeleri ve seçim kulvarında her türlü baskıdan uzak, özgürlükçü bir ortamda yarışabilmeleri koşuluna bağlıdır. Seçimler, ancak, özgür ve çoğulcu bir ortamda, genellik, eşitlik ve gizlilik ilkelerine uygun biçimde ve dürüstçe yapıldığı oranda geçerli sayılırlar. 24 Haziran 2018 seçimlerinde seçimler öncesinde kamuoyuna yansıyan sandık taşıma, birleştirme gibi bir takım seçim usulsüzlükleri 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde seçmen kaydırma, seçmen ekleme, seçmen sildirme gibi örnekler üzerinden kendisini göstermektedir.

31 Mart günü yapılacak seçimler öncesinde birçok farklı merkezde seçimlere yönelik usulsüzlük haberleri gelmektedir. Birçok il ve ilçe merkezinde tek daireye yüzler hatta binlerce kişinin yazıldığı YSK seçmen kayıtları incelendiğinde ortaya çıkmaktadır. Son günlerde Tespit edilebilen usulsüz ve hileli kayıtların bazıları şu şekildedir: Iğdır'da maksimum 108 kişinin kalabileceği Polis Evi'nde 374 kişi, Hakkari'de bir dairede 1108 seçmen, Batman Komando Caddesi'nde 366 no'lu kapıda 189 seçmen, Bingöl'de kapıcı dairesinde 224 seçmen, Diyarbakır Hani'de bir adreste 208 seçmen kaydedilmiştir. Bitlis Çevreyolu Caddesi'nde bir dairede 338 seçmen, Hakkari Çukurca kaymakam Niyazi Erten Caddesi 2 nolu kapıda 627 kişi seçmen olarak gösterilmiştir. Hakkari merkez Ordu Caddesinde 1108 seçmen kaydedilmiş. Başka birinde 395. Mardin Artuklu'da bir dairede 506 seçmen kaydedilmiştir.

Bütün ülke gündeminde tartışma yaratan, seçimin şeffaflığı ile güvenilirliğine gölge düşüren ve YSK seçmen kayıtlarında da tespit edilen bu usulsüzlük ve hilelerin Meclis tarafından komisyon kurularak araştırılması zaruridir.

15 Ocak 2019