Twitter yasağı hakkında soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Lütfi Elvan tarafından Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

26.03.2014 

Ertuğrul KÜRKÇÜ
Mersin Milletvekili 


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Mart 2014'te Bursa'da yaptığı miting konuşmasında "Şimdi mahkeme kararı çıktı. Twitter, mwitter hepsinin kökünü kazıyacağız. Uluslararası camia şöyle der, böyle der hiç umurumda değil. Herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü görecek" demesinin ardından, Başbakanlık Basın Müşavirliği konuyla ilgili “…Mahkeme kararlarını umursamama, hukukun gereğini yerine getirmeme biçimindeki bu tutumda bir değişiklik gözlenmemesi halinde, vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için teknik olarak, Twitter'e erişimin engellenmesinden başka çare kalmayabileceği belirtilmektedir.” açıklamasını yapmış ve Twitter isimli mikro bloga erişim engellenmiştir.

Erişimin engelleme kararının TİB(Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) tarafından dayandırıldığı 4 farklı yargı işlemi sitenin erişime engellenmesini mümkün kılacak nitelikten uzaktır. İdarenin sitenin tamamını erişime engelleme yetkisi ancak 5651 sayılı Kanun’un 8inci maddesinde yer alan katalog suçlara istinaden mümkündür. Bahsi geçen kararların hiçbiri 8'inci madde kapsamında verilmiş kararlar değildir.

Twitter isimli sitenin engellenmesi, hem bilgiye ulaşma imkanını hem de bilgiyi yayma imkanını ciddi şekilde zedelemiştir. Bu nedenle, başta Anayasanın "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar" hükmüyle ifade edilen ifade özgürlüğü, hem de 27. maddesinde korunan bilim ve sanat özgürlüğü ihlal edilmektedir. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de İnternet yayımcılığını ifade özgürlüğü kapsamında görmektedir. Söz konusu uygulama ifade özgürlüğü hakkını iki yönlü olarak sınırlandırmaktadır. Bir yandan, twitter.com'da bugüne kadar yazılan tüm bilgilere erişim engellenmekte, bir yandansa bundan sonra yazılacak milyarlarca görüş ve bilgiye erişim engellenmektedir. Kararın bu ikinci yönü, Anayasa'da mutlak olarak yasaklanmış olan sansürü mümkün kılmaktadır.

30 Mart 2014 tarihinde yerel seçimler yapılacaktır. Twitter.com adresine ilişkin verilen erişim engelleme kararının seçimlere kadar bilgi dolaşımını engellemek olduğu çok açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Erişim engelleme kararının hukuka aykırılığı açıktır. Seçimler geçtikten sonra twitter.com sitesi hakkında verilecek erişim kararı ise hakkın iadesini sağlamayacaktır. 

Bu gerekçe ile

1- Yasal dayanak olarak gösterilen mahkeme kararlarında erişimin engellenmesi hükmü olmamasına rağmen TİB hangi hukuki gerekçeye dayanarak twitter.com’un engellenmesini sağlamaktadır?

2- Engellemeden sonra Türkiye’de twitter kullanıcı sayısında artış olduğu basın organlarına yansımıştır. Buna göre yasak öncesinde twitter kullanıcısı sayısı kaç kişidir, engelleme kararından sonra kaç kişi olmuştur?

3- Kullanıcıların twitter’a girmek amacıyla birçok yol bulabildiğini görmekteyiz. Bu yolların da engellenmesi için bakanlığınız tarafından yapılan bir çalışma var mıdır? Var ise içeriği nedir?

4- Twitter engellemesi hangi tarihte son bulacaktır?

5- Twitter’dan sonra Youtube ve Facebook gibi sitelere de erişimin engellenebileceği hükümet yetkilileri tarafından ifade edilmektedir. Bu konuda bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? Var ise içeriği nedir?