"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" kavramının Kalkınma Planı'ndan çıkarılmasına ilişkin önergemiz

Grup Başkanvekilimiz Fatma Kurtulan'ın "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" kavramının 11. Kalkınma Planı'ndan çıkarılması ile ilgili, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi:

Toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal adaletin, kalkınma ve barışın vazgeçilmez temel önkoşuludur. İnsan haklarından doğantoplumsal cinsiyet eşitliği kişilerin her türlü cinsel kimlik, yönelim, cinsiyet rolleri gibi uzayan bir listenin birbirine eşit olmasıdır.Türkiye de bu bağlamdaKadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi yaniİstanbul Sözleşmesi’nin ilk imzacısı konumundadır.Toplumsal cinsiyet eşitliği Türkiye’nin de üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nın hedeflerinde beşinci sırada yer almaktadır. Ancak 11. Kalkınma Planıyla beraber hali hazırda uygulanmasında ciddi sorunlar bulunan İstanbul Sözleşmesine yönelik tartışmalar yeniden başlamıştır. 11. Kalkınma Planı’nda toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Strateji Geliştirme Başkanlığı Başkanının isteğiyle çıkarıldığı iddia edilmiştir. 11. Kalkınma Planı’ndan toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının çıkarılması İstanbul Sözleşmesi’ni yok saymak anlamına gelmektedir.

Bu bağlamda;

1-11. Kalkınma Planı’ndan toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Strateji Geliştirme Başkanlığı Başkanının isteğiyle çıkarıldığı iddiası doğru mudur?

2-11. Kalkınma Planı’nda yer almayan toplumsal cinsiyet eşitliği nasıl sağlanacaktır?

3-Kadınların hayatın her alanında erkeklerden daha eşitsiz bir konumda yaşamaya zorlandığı Türkiye’de kadına karşı artan şiddet ve ayrımcılık nasıl önlenecektir?

4-İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne sunulan rapora göre en çok kadın cinayeti Türkiye'de işlenmektedir. Türkiye, Sözleşmenin ilk imzacısı konumundayken, kadın cinayetlerinde birinci olmasını nasıl açıklamaktasınız?

18 Temmuz 2019