Toğrul, 'savaş karşıtı' diye bir çocuk oyununun yasaklanmasını Milli Eğitim Bakanına sordu

Antep Milletvekilimiz Mahmut Toğrul Akhisar'da oynanacak olan "Çevreci Afacanlar" isimli tiyatro oyunu için yapılan başvurunun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sakıncalı bulunarak yasaklanmasını Meclis gündemine taşıdı. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından cevaplandırılması istemiyle verdiği soru önergesi:

Manisa’nın Akhisar ilçesinde çocuklar için düzenlenecek olan “Çevreci Afacanlar” adlı oyun ‘savaş karşıtlığı gibi siyasal söylemler’  içerdiğigerekçesiyle  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yasaklanmıştır.

Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Eğitim-Sen’e gönderdiği gerekçeli kararda:“Çevreci Afacanlar’ adlı tiyatro eseri incelenmiş olup, inceleme sonucunda tiyatro metninin 6’ncı sayfasında ‘Bilgican’ adlı tiyatro karakterinin, savaş karşıtlığı ile ilgili sözlerinin oyunun konusuyla alakasız bulunduğu, yine aynı sayfada ‘Yeşil Ağaç’ adlı karakterin şiddet karşıtı sözleri ile çevre temizliği arasında bir ilgi kurulamadığı, ülkemizin içinden geçtiği bu hassas dönemde savaş karşıtlığı gibi siyasal söylemlerin çocuklarımıza sunulmasının sakıncalı olduğuna karar verildiğinden okullarımızda oyun tanıtımı ve afişlerinin asılması uygun görülmemiştir.” denmiştir.

Bu bağlamda;

1- Söz konusu çocuk tiyatrosu ‘savaş karşıtı’ bir temaya sahip  olduğu için mi yasaklanmıştır?

2- Sanat aracılığıyla savaş ve şiddetin yıkıcı etkilerine çocukların tanıklık etmesinin ne gibi bir sakıncası vardır?

3- Savaşın ve şiddetin çocukların doğasına aykırı olduğu konusunda sanatçıların psikologların ve pedagogların hemfikir olmasına rağmen savaş ve şiddet karşıtı söylemlerin çocuk gelişimine ne gibi bir olumsuz etkisi vardır?

4- Bakanlık olarak, Akhisar Milli Eğitim Müdürlüğünün görüşlerine katılıyor musunuz?

5- ‘Çevreci Afacanlar’ isimli tiyatro oyununun yasaklanmasında, bakanlığınızca merkezi bir kararı söz konusu mu?

6- Oyunun içeriğindeyer alan savaş karşıtı söylemlerinsiyasal bir söylemle ne gibi ilişkisi olabilir?Bir çocuk tiyatrosunda “şiddete hayır” demenin, savaşın kötü bir şey olduğunu dile getirmenin siyasal bir söylem olduğunu düşünüyor musunuz?

7- İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kocaeli Şubesi, yetim çocuklar için düzenlediği yardım gecesinde, yetim çocukların eline oyuncak silah ve kılıç vererek bir oyun sergilenmiştir. Savaş karşıtlığından ziyade savaşı olumlayan bu oyun hakkında neden bir engellenme yoluna gidilmemiştir?

8- ‘Çevreci Afacanlar’ isimli tiyatro oyunu,15 Temmuz'u anlatan, ellerde kılıçla "cihat çağrısı" yapan bir tiyatro oyunu olsaydı herhangi bir engellenmeye tabi tutulur muydu?

13 Şubat 2018