Sağlık emekçilerinin çalışma koşullarına ilişkin önergemiz

Batman Milletvekilimiz Necdet İpekyüz'ün Korona Virüsün yayılmasının engellenmesi ve sağlık çalışanlarının kendi sağlıklarını da koruması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla TBMM Başkanlığına sunduğu araştırma önergesi:

Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının 11 Mart’ta görülmesinin ardından 5 gün içerisinde hastalık tanısı konulanların sayısı on sekize yükselmiştir. Koronavirüsün yayılmasını engellemek ve sağlık çalışanlarının hizmet verirken kendi sağlıklarını da korumaları için alınması gereken önlemleri belirlemek üzere Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

GEREKÇE

Çin’in Wuhan eyaletinde ilk vakanın görülmesinin ardından tüm dünyada hızla yayılan Covid-19, Türkiye’de ilk olarak 11 Mart’ta bir hastada tespit edilmiş, 17 Mart itibariyle de vaka sayısı 47’e yükselmiştir. Şimdiye kadar 28 bin vaka görülen ve 2160 kişinin hayatını kaybettiği İtalya’da hastalığın ilk tespit edilmesinden 6 gün sonra görülen vaka sayısı 21 olduğu dikkate alındığında Türkiye’de ilk bir haftada yaşanan vaka artışı alarm vericidir.

Kuşkusuz Covid-19 ile mücadelede sağlık emekçilerine büyük sorumluluk ve görev yüklenmiştir. Ancak Türkiye’de sağlık çalışanları yıllardır, bir yandan performans ücretlendirmesi, hastane patronlarının ciro baskısı, emeğin ucuzlatılması, birinci basamak sağlık kurumlarının değersizleştirilmesi, acil servislerin yoğunluğu gibi sebeplerle mesleklerini icra etmekte zorlanırken bir taraftan da sağlık sunumunun hemen her aşamasında yaygın ve yaşamlarını tehlikeye atacak boyutta şiddet sorunu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Türk Tabipleri Birliği sağlıkta şiddete dikkat çekmek için 15 Mart’ta düzenleyecekleri Beyaz Mitingi virüs salgını sebebiyle ertelemişleridir. Buna karşın yaşadıkları şiddet sorunu ertelenmediği gibi sağlık çalışanlarının artan iş yükleri ile beraber daha büyük bir risk haline dönüşmüştür.

Sosyal medyada yayılan, Covid-19 şüphesi ile hastaneye başvuran hastaların hastanede yatışlarının sağlanmaması, şüpheli hastalara karşı gerekli önlemlerin alınmadığı gibi iddialarla hekimler suçlanarak yeniden hedef gösterilmektedir. Bununla birlikte Covid-19 öntanısı koyan hekimlere soruşturma açıldığı iddiaları, hekimlerin mesleklerinin gereğini yerine getirmelerine engel oluşturmaktadır.

Ayrıca yurttaşların, sağlık çalışanlarının kullandığı profesyonel maskeleri virüs sebebiyle stoklaması neticesinde yaşanan maske kıtlığı, sağlık çalışanlarının iş güvenliği için yeni bir tehdit oluşturmuştur.

Sağlıkta şiddet sadece sağlık emekçileri için değil aynı zamanda halk sağlığı için de sorun teşkil etmektedir. Hekimlik mesleğinin gerektiği gibi yürütülebilmesi ancak güvenli çalışma koşulları ile mümkündür.

Bu bağlamda, Covid-19’un yayılmasını önlemek, hijyen maddelerine, sağlıklı gıdaya ve ilaçlara ulaşmakta güçlük çeken yurttaşlara hastalıktan koruyucu maddelerin teminini sağlamak, hastanelerin ve sağlık çalışanlarının durumunu salgın riskine karşı yeniden düzenlemek, bununla birlikte kriz halinde hizmet veren sağlık çalışanlarının daha fazla şiddete maruz kalmasını önlemek amacıyla yapılması gerekenlerin tespiti için ivedilikle Araştırma Komisyonu kurulmalıdır.

17 Mart 2020