Oluç'tan Soylu'ya: Sayıştay Raporunda yer alan mevzuat dışı harcamalarınıza ilişkin kamuoyuna bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?

Parti Sözcümüz Saruhan Oluç'un, İçişleri Bakanlığı bütçesinden isimleri belirsiz kurumlara milyarlık gizli yardım yapıldığı iddialarına ilişkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği önerge:

Sayıştay Başkanlığı, Eylül 2018’de yayımladığı denetim raporlarında İçişleri Bakanlığı’na ait 2017 yılı mali hesaplarındaki harcamaları mevzuata aykırı bulmuştur. Bu rapor incelendiğinde, devletin kasasından dernek, vakıf, kuruluş, birlik, sandık gibi kurumlara para aktarımı yapıldığı görülmektedir. Üstelik 2016 yılı için yapılan denetimlerde de benzer uyarıların yer aldığı ve bu uyarıların 2017 yılında da karşılık bulmadığı görülmektedir.

Sayıştay, İçişleri Bakanlığı’na ait 2017 yılı raporunun “Denetim Görüşünün Dayanakları” bölümünde “tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi” içerdiği kanaatine varmıştır. Ancak raporun gövde bölümündeki göstergeler, mali kayıtlardaki tutarsızlıkları, isimleri belirsiz kurumlara yapılan para tahsillerini ve personel maaş ödemelerindeki usulsüzlükleri açıkça göstermektedir. Sözü edilen aykırılıklar basında da geniş bir şekilde yer bulmuştur.

Bu bağlamda;

1) Bakanlığınızca bazı dernek, vakıf, kuruluş, birlik, sandık gibi kurumlara para aktarımı yapıldığı doğru mudur? Eğer doğruysa bu aktarımların yasal dayanağı nedir?

2) Bakanlığınızın mali kaynaklarını kullanarak para transferi yaptığınız iddia edilen bu kurumların isimleri nelerdir?

3) Söz konusu kurumlara 3.7 Milyar TL para aktarıldığı doğru mudur?

4) Söz konusu kurumlar, kendilerine aktarılan parayı hangi işler için ve ne miktarda kullanmıştır?

5) Valiliklerde çalışanlara ek göstergenin 2200 yerine, 3000 ek gösterge rakamı üzerinden ödendiği doğru mudur? Doğruysa, yasal dayanağı nedir?

6) Sayıştay Raporunda ortaya çıkarılmış olan ve mevzuata aykırı söz konusu harcamalara ilişkin kamuoyuna detaylı bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?

10 Ekim 2018