Meral Danış Beştaş'tan Sağlık Bakanına: Türkiye’de hangi illerde ve hangi hastanelerde Covid 19 (Korona) tanı kiti mevcuttur?

Grup Başkanvekilimiz Meral Danış Beştaş'ın hızla yayılan Covid 19 virüsüne karşı alınması gereken önlemler ve yapılan çalışmalara ilişkin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi:

Çin’in Wuhan kentinden yayılan Covid 19 virüsünün kısa sürede tüm dünyaya yayılmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiş olup Türkiye’de de son derece ciddi önlemler alınmış ve kamuoyuna duyurulmuştur. Bakanlığınız tarafından yapılan açıklamada Türkiye’de iki vaka tespit edilmiş ve gerekli önlemler alınmıştır. Ancak Covid 19 virüsünün hastada olup olmadığını tanılayacak gerekli kitlerin tüm sağlık merkezlerinde olmaması kamuoyunda endişe yaratmaktadır. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamada da hastalara tanı koyacak kitlerin olmamasının; kronik hastalar, gebeler, çocuklar ve yaşlılar için büyük risk oluşturduğu vurgulanmıştır. Yine, mevsimsel griplerin yoğun olarak yaşandığı bir dönem olmasından ve hekimlerin de ellerinde tanı kiti olmamasından dolayı Covid 19 virüsünün belirlenmesi noktasında önemli sıkıntılar söz konusudur. Diğer yandan aile hekimliklerinde hastalığı tanılayacak kitler olmadığı gibi hastalığın sağlık personellerine bulaşmasını engelleyecek koruma malzemelerinin de Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilmediği ifade edilmektedir. Bu bağlamdan Bakanlığınızın son 14 gününü riskli sayılan Çin, İran, İtalya, Güney Kore ve Irak’ta geçiren öğrenci ve çalışanların pasaportları ile aile hekimlerine başvurmaları halinde 14 gün izinli sayılmalarının önünü açan kararının da, Türkiye’de koronavirüsün yayılmasına yol açabileceği dile getirilmektedir. Nitekim aile sağlığı merkezlerinde gebe, yaşlı ve çocukların rutin kontrolleri ve aşılarının yapılıyor oluşu risk faktörlerini artırmaktadır.

Bu bağlamda;

1- Hâlihazırda Türkiye’de hangi illerde ve hangi hastanelerde Covid 19 tanı kiti mevcuttur?

2- Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 Türkiye’de vakaları nasıl tespit edilmektedir?

3- Aile sağlık merkezlerine, şehir hastanelerine, kamu ve özel hastanelere başvuran kişilerin corona olup olmadığının tespiti nasıl yapılmaktadır?

4- Halihazırda mevsimsel grip nedeniyle ülke çapında kaç başvuru gerçekleşmiştir? Mevsimsel grip başvurularının Covid 19 olma durumuna dair hangi önlemler alınmıştır?

5- Neden aile sağlık merkezlerinde tanı kiti bulunmamaktadır?

6- Neden aile sağlık merkezlerinde sağlık personellerini virüsten koruyucu malzemeler bulunmamaktadır?

7- Bakanlığınızın son 14 gününü riskli sayılan Çin, İran, İtalya, Güney Kore ve Irak’ta geçiren öğrenci ve çalışanların pasaportları ile aile hekimlerine başvurmaları halinde 14 gün izinli sayılmalarının önünü açan kararı neye göre alınmıştır? Aile hekimlikleri ellerinde tanı kiti olmaksızın yapılan başvuruların risk oluşturup oluşturmadığının tespitini nasıl yapacaktır?

8- Yurt dışından gelip 14 günlük idari izne ihtiyaç duyan kişilere sağlık ocaklarında değil de gümrükten geçerken izin belgesi verilmesi ve bu kişilerin de 14 gün boyunca evlerinden çıkmaması yönünde bir çalışma ve açıklamanız olacak mı?

9- Aile sağlık merkezlerinin genellikle yaşlı, gebe ve çocuklara hizmet verdiği nazara alındığında virüsün yayılmasını engelleyecek hangi tedbirler alınmıştır?

10- Covid 19 tanı kitlerinin sadece belli merkezlerde ve hastanelerde olması virüsün yayılma hızını olumsuz etkilemeyecek midir?

11- Ülke genelinde gezici sağlık ekiplerinin Covid 19 virüsünün olup olmadığına yönelik tarama çalışmaları yapması planlanmakta mıdır?

12- Tanı kitlerinin yaygınlaştırılması sağlanacak mıdır?

13 Mart 2020