Kurtulan, imara aykırı yapıların da dahil edilerek 8,5 Milyar tahsilat yapıldığı söylenen imar affını Çevre ve Şehircilik Bakanına sordu

Grup Başkanvekilimiz Fatma Kurtulan'ın imara aykırı, ruhsatsız yapıların kayıt altına alınması için başlatılan imar affına ilişkin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi

İmara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması için başlatılan İmar Barışı'nda başvuru süresi ikinci kez uzatılmış, yaklaşık 10 milyon vatandaşın imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılarına ilişkin “yapı kayıt belgesi” almak amacıyla başvuru yaptığı kamuoyuna açıklanmıştır. Bu kapsamda imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı konut ve ticaret olarak kullanılan alanlar ayrı ayrı beyan edilmiş ve bu beyana göre Yapı Kayıt Belgesi bedeli hesaplanmıştır. Hesaplanan toplam bedelin konutlarda %3, ticarilerde ise %5 uygulandığı da kamuoyuna açıklanmıştır. Gecekondulardan Güneş Enerjisi Santrallerine kadar “İmara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı” yapıların dahil edildiği imar affı kapsamında 8,5 Milyar tahsilat yapıldığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda;

1)      2002’den bu yana imar affı/imar barışı gibi adlarla kaç düzenleme yapılmıştır? Mevcutimar affının/imar barışının tekrar uzatılması öngörülmekte midir?

2)      İmar affı kapsamında kaç yapı kayıt belgesi verilmiştir? Bu belgelerinin bina türlerine göre ayırımı ne şekildedir? Örneğin hangi ruhsatsız Güneş Enerjisi Santrallerine bedeli mukabilinde yapı kayıt belgesi verilmiştir?

3)      Yapı kayıt belgelerinin içerisinde konut ve ticari ayırımı belge sayısı yönüyle ne şekildedir?

4)      İmar affı/imar barışına başvuranlardan konut için kaç TL, ticari alanlar için kaç TL tahsil edilmiştir.

5)      31 Aralık 2018 tarihi itibariyle imar affı/imar barışı için başvuranların illere göre, konut/ticari alan bazındaki sayısal dağılımı nedir?

6)      İmar affından/barışından en fazla yaralanan ilk yüz başvurucunun listesi yayınlanacak mıdır?

21 Ocak 2019