Kayyumların yolsuzlukları

GEREKÇE

DBP belediyelerine atanan kayyumlar atandıkları günden bu yana uygulamaya koydukları asimilasyon politikalarının yanı sıra yolsuzluk ve kirli ilişkiler ile de gündeme gelmektedir. 11 Eylül 2016 tarihinden itibaren, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) belediyelerine haksız ve hukuksuz bir şekilde atanan kayyumlar uzunca bir zamandır girdikleri kirli ilişkiler üzerinden gündeme gelmektedirler. Yine son dönemde ulusal basında yer alan bazı haberlere, belgelere ve Sayıştay raporlarına göre kayyumların atandığı DBP’li belediyelerde yolsuzluk yaptığı, belediye bütçesini Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) il ve ilçe yöneticilerine dağıttığı, belediyelerin usulsüz şekilde borçlandırıldığı ortaya çıkmıştır.

Basında yer alan iddiaların bazıları şöyledir;

Silopi Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Sezer Işıktaş’ın, ilçe belediyesine ait piyasa değeri bir milyon TL olan imara açık arsa 26 bin TL’ye AKP’de aktif çalışan Hüseyin Taşkın’ın abisine, 500 bin TL’lik arsa 11 bin 500 TL’ye AKP İlçe Başkanı Fatih Bilen’in amcasına ve 250 bin TL’lik arsa ise 6 bin 250 TL’ye kayyumun işe aldığı Faysal Efe’ye verildiği belgelerle basına yansımıştır. Belgelerin basında çıkmasından sonra, kayyum Işıktaş belgeleri doğrulayan basın açıklamasını Silopi Belediyesi’nin internet sitesinden yayınlamıştır.
Halfeti Belediye Meclis üyesi Mahmut Özdemir’in basına verdiği demeçte, DBP’li Halfeti Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Şeref Albayark’ın borçsuz belediyeyi 2 yıl içerisinde 20 Milyon TL borçlandırdığını; görevden alınan belediye başkanı Mustafa Bayram’ın masraftan tasarruf etmek için açtığı işletmenin kapattığını dile getirmiştir.
Yerel ve ulusal basında yer alan bir haberde, AKP Artuklu İlçe Başkanı Murat Bayar’ın DBP’li Artuklu Belediye’sine kayyum olarak atanan Şakir Öner Öztürk’ün belediye harcamalarını şeffaf olarak gerçekleştirmediğini iddia ederek “ Artuklu Belediyesi’ne 600 Milyon TL harcandı. Bu para nereye harcandı? İçim acıyor” diyerek kayyum politikalarını eleştirmiştir.
Ayrıca, DBP Belediyelerine atanan kayyumların yaptıkları yolsuzluklar Sayıştay raporlarına da yansımıştır. Bunlardan ikisi aşağıdaki gibidir:

Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2017 Sayıştay raporuna göre; kayyum olarak atanan İbrahim Taşyapan tarafından belediyenin 125 milyon TL borçlandırıldığı ve 2017 yılına dair belediye giderinin bütçe gelirinden 95 milyon 372 bin TL fazla olduğu tespit edilmiştir. Yine Sayıştay raporuna göre, Van Büyükşehir Belediyesi’nin bütçe emanetleri hesabının incelenmesi neticesinde bu hesapta kayıtlı bilgilerin gerçeği yansıtmadığı, gerçek borç miktarından fazla kayıt bulunduğu ortaya çıkmıştır. Son olarak 2017 Van Büyükşehir Belediyesi Sayıştay raporuna göre, mal ve hizmet alımlarında mevzuata uyulmadığı ortaya çıkmıştır.
Ağrı Belediyesine ait Sayıştay raporunda, belediyenin İller Bankasına olan borcunun tam olarak kaydedilmediği; İller Bankasına toplam 27 milyon TL borcu olmasına rağmen bilançoda borç toplamının 7 milyon TL olarak kayıt altına alındığı tespit edilmiştir. Aynı raporda, idare sürekli işçi kadrolarında istihdam edilen personele ilişkin kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmaması neticesinde ilgili hesabın raporda 7 milyon lira eksik olduğu tespit edilmiştir. Son olarak, Ağrı Belediyesine ait toplu taşıma ücretlerini taşeron tahsil etmiş olup mali tablolarda 675 bin 430 TL eksik olduğu tespit edilmiştir.
Yukarıda bahsedilen iddialara ve Sayıştay raporlarına ek olarak, İçişleri Bakanlığı müfettişlerince “yolsuzluk, iltimas, ihaleye fesat karıştırma, rant’a dair şikâyetler sonucunda DBP’li belediyelere atanan 9 kayyum daha önce görevden alınmıştı. DBP’nin seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınıp tutuklanmasından sonra atanan kayyumların yaptığı yolsuzluklar ve ihaleye fesat karıştırma gibi hukuk dışı ve usulsüz faaliyetleri gerek basında gerekse kamuoyunda gündemde kalmaya devam etmektedir. Kayyumların yaptığı söz konusu yolsuzluk ve usulsüzlüklerin toplumda yarattığı maddi ve manevi tahribatın araştırılması ve kayyumların usulsüz şekilde harcadığı bütçenin açığa çıkarılması için bir komisyon kurması elzem hale gelmiştir.

 

Fatma Kurtulan - Ayhan Bilgen
Halkların Demokratik Partisi
Grup Başkanvekilleri

7 Kasım 2018