İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin araştırma önergemiz

İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin araştırma önergemiz

Grup Başkanvekillerimiz Fatma Kurtulan ve Saruhan Oluç'un İstanbul seçimlerinin iptal kararına gerekçe olan iddiaların tüm boyutlarıyla araştırılması için TBMM'ye sunduğu önerge:

GEREKÇE

Seçmen iradesinin sandığa girdiği şekilde sandıktan çıkması ve bu iradenin tüm siyasi partilerce kabul edilmesi demokrasinin olmazsa olmazıdır. Ancak Türkiye’de özellikle 31 Mart 2019 seçimlerinde, iktidar lehine verilen kararlar ile demokrasi adeta nefessiz bırakılmak istenmiştir. Seçim takvimi içerisinde muhalefet partilerince tespit edilen seçmen listelerinde iktidarın lehine sonuçları değiştirecek şekilde düzenlenen usulsüzlükler, yapılan bütün itirazlara rağmen kabul edilmemiştir. Özellikle Şırnak, Hakkari, Siirt, Muş, Bitlis olmak üzere bölge illerinde seçmen kaydırma, sandık taşıma-birleştirme, ikamet edilme olanağı bulunmayan adreslere hayali seçmen kaydedilmesi gibi usulsüzlükler ile cezaevlerindeki seçmenlerin oy kullanmalarının adeta seçme hakkı yok edilerek yeniden düzenlenmesi seçim öncesi itirazlarının temel birkaç konusu olmuştur. Hal böyle iken seçim sonuçlarına, geçersiz oylara yapılan itirazlarımızın neredeyse tümü seçim kurullarınca reddedilmiştir.

Son olarak da sonuçları üzerinden bir ayı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen gerekçeleri kamuoyu tarafından gülünç karşılanan itirazlarla İstanbul seçimlerinin sonuçlandırılması engellenmiştir. Yüksek Seçim Kurulu ve üyeleri bu süreç içerisinde adeta ablukaya alınarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı çıkarılmıştır. 6 Mayıs 2019 tarihinde alınmış bu karara gerekçe olarak ise 225 sandık kurulu başkanı ve 3 bin 500 sandık görevlisinin 'kamu görevlisi olmaması' gösterilmiştir. Sandık kurulu üyelerinin oluşturulması ve itirazı süreçleri içerisinde itiraz etmeyen siyasi parti, seçim sonuçları aleyhine çıkınca bu gerekçeyle seçimin yenilenmesini talep etmiş, YSK ise itiraz süreçleri geçmiş olmasına ve seçimler tamamlanmış olmasına rağmen gerekçeyi yerinde bularak kendi varlık sebebini adeta yok etmiştir. Aynı sandık kurulu üyelerince gerçekleştirilen ilçe belediye başkanlıkları, meclis üyelikleri, muhtarlık seçimlerinin ise yenilenmemesi kararı buna en önemli delildir. Bütün bu nedenlerle, YSK’nin 31 Mart İstanbul seçimlerine dair 6 Mayıs 2019 tarihli iptal kararına gerekçe olan iddiaların tüm boyutlarıyla araştırılması elzemdir.

YSK’nin 31 Mart İstanbul seçimlerine dair 6 Mayıs 2019 tarihli iptal kararına gerekçe olan iddiaların tüm boyutlarıyla araştırılması amacıylaAnayasa’nın 98’inci İçtüzüğün 104’üncü ve 105’inci Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.

8 Mayıs 2019