Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2019 bütçesi, tercihleri ile vicdansız ve adaletsiz bir bütçedir

2019 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı’na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu muhalefet şerhimiz:

“Tahakküme Dönüşen Her İktidar, Yok Olmaya Mahkûmdur.”
İbrahim Ayhan

2018 Merkezi Bütçe Kanun Teklifine ilişkin sunduğumuz Muhalefet Şerhine şu cümle ile başlamıştık: “Bir ülkenin bütçesi o ülkenin vicdanıdır.”[1]Aradan geçen “uzun” bir yıllık sürede Türkiye’de yönetim sistemi değişti. Cumhurbaşkanı, yürütme erkinin tüm güçlerini elinde topladı. Yasama ile yargı erkleri başta olmak üzere devlet sisteminin en ücra köşesine bile nüfuz etme yetkisini eline aldı.

Bu bir yıllık sürede Türkiye’deki ekonomik, siyasi ve toplumsal krizler derinleşti. Zengin daha fazla zenginleşti, Türkiye halkları ise daha fazla yoksullaştı. Yetki tek elde toplandıkça, Türkiye halkları demokrasiden ve özgürlüklerden uzaklaştı. 2018 yılında kamunun kaynakları yoksula, emekliye, engelliye harcanmak yerine israfa ve silaha harcandı. Türkiye halkları hayat pahalılığı ile mücadele ederken, Saray rejimi makam araçlarına, şatafatlı sofralara doyamadı. Türkiye halkları eşitlik, adalet, barış talep ettikçe Saray rejimi suçladı, tehdit etti, toplumsal gerilimi arttırdı.
Yeni sistemden aldığı güçle Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifini ise en iyi şu cümle özetlemektedir: “Bu bütçe tercihleri ile vicdansız ve adaletsiz bir bütçedir.”[2]

Bir yıllık süre Türkiye halklarına bütçeyi hazırlayanların ne kadar vicdansız ve adaletsiz olduğunu gösterdi.

Çünkü 2019 yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi;
Emekten yana değildir.
Emekçiyi, yoksulu, doğayı görmemektedir.
İşverenden, sermayeden, zalimden yana saf tutmaktadır.
Toplumsal cinsiyet bütçelemesi yapmamaktadır.
İnsan haklarından, eşitlikten yana değildir.
Kürt Sorunu başta olmak üzere demokrasi, özgürlük, barış istememektedir.
Bu bütçede tarımsal üretim ve destekleme yoktur. Çiftçiden değil, tüccardan yanadır.

 

Milletvekillerimiz Garo Paylan, Hüseyin Kaçmaz ve Erol Katırcıoğlu'nun imzasıyla sunulan 2019 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı’na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu muhalefet şerhimizin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

29 Kasım 2018