Çocuk istismarının cezalandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren kanun tasarısına ilişkin muhalefet şerhimiz

Çocuk istismarının cezalandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren kanun tasarısına ilişkin muhalefet şerhimiz

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda görüşülen ve çocuk istismarının cezalandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren kanun tasarısına ilişkin muhalefet şerhimize buradan ulaşabilirsiniz.