Bakanlık tanıtımı niteliğindeki kamu spotlarına ilişkin soru önergemiz

Grup Başkanvekilimiz Filiz Kerestecioğlu, bakanlık ve bağlı kurumların faaliyetlerinin tanıtımını içeren reklam filmi niteliğindeki kamu spotlarını TBMM gündemine taşıdı. Kerestecioğlu'nun Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı önergesinde şu ifadelere yer verildi:

Ulusal, bölgesel ve yerel televizyonlarda ilgili bakanlıklar ve bağlı kurumlar tarafından hazırlanan “zorunlu” ve “zorunlu olmayan” kamu spotları yayınlanmaktadır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kamu Spotları Yönergesi’nde kamu spotlarının tavsiye edilmesine ilişkin esaslar “Kamu spotları, ancak toplumu ilgilendiren ve yayınlanmasında kamu yararı bulunan olay ve gelişmelere ilişkin konularda hazırlanır. Başvuru yapan kuruluşlar, hazırladıkları spotlarda belirtilen konu dışında sadece kendi faaliyetlerinin tanıtımını yapamaz” şeklinde yer almaktadır. Üst Kurul kararıyla yayıncı kuruluşlara tavsiye edilerek TV’lerde yayınlanan kamu spotları uyarıcı, eğitici, bilgilendirici içerikten çok bakanlık ve bağlı kurumların faaliyetlerinin tanıtımını içeren reklam filmi niteliği taşımaktadır. Bu yönüyle spotlar yönergeye aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca son yıllarda yayınlanan kamu spotlarında ciddi bir artış gözlenmekte, kamu spotu enflasyonu yaşanmaktadır. Özellikle seçimler/referandum süreçlerinde daha fazla gözlenen bu artış, Bakanlıklar ve kurumların birbiriyle adeta kamu spotu yarışına girdiği izlenimini uyandırmaktadır. Kamu spotlarının yoğunluğundan da anlaşılmaktadır ki, bu alanda bir sektör oluşturulmuş ve bakanlıklar/kurumlar bütçesinden film-yapım şirketlerine spot film çekimi için ciddi kaynaklar aktarılmaktadır. Üstelik bu spotlar TV’lere ücretsiz olarak yayınlattırılmaktadır.  

Bu bağlamda

1- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na son 5 yıl içerisinde bakanlıklar ve bağlı kurumlar tarafından kaç kamu spotu başvurusu yapılmıştır?

2- RTÜK bu başvuruların kaçını onaylamıştır?

3- 45 saniyelik bir kamu spotunun ortalama çekim maliyeti kaç liradır?

4- Son 5 yıl içerisinde yayınlanan kamu spotlarının harcama maliyetinin Bakanlık ve bağlı kurumlara ve yıllara göre dağılımı nedir?

5- Hangi Bakanlık ve bağlı kurumları, kamu spotlarının çekimini hangi film-yapım şirketi veya şirketlerine yaptırmıştır? Yaptırmaktadır?

6- Kamu spotlarının daha aza indirilmesi ve kamu spotu yönergesindeki esaslara uygun bir biçimde hazırlanması için bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

7- Kamu spotlarının televizyonlarda ücretli olarak yayınlanması için bir çalışma yürütülmekte midir? veya yürütülecek midir?

30 Kasım 2017