AB fonlarının kullanımı hakkında soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA


Aşağıdaki sorularımın Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.  

24.03.2014

A. Levent TÜZEL
İstanbul Milletvekili


Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa Birliği'ne aday ülkelerde kabul edilen AB uyum yasaları çerçevesinde işletmelere, belediyelere, vakıf, dernek gibi sivil toplum kuruluşları ile sendika, okul, dershane, üniversite gibi tüzel kişiliklere, “çalışmalarını desteklemek” amacıyla proje kapsamında AB fonları verilmektedir.

1. Bu kapsamda Türkiye’nin yararlanabildiği kaç fon bulunmaktadır? 2007-2013 dönemini kapsayan bu fonlardan Türkiye’ye ayrılan miktar ne kadardır? Türkiye bunun hepsini kullanmış mıdır?

2. Bu fonlardan, hangi KOBİ ve işletmeler, vakıflar, dernekler, üniversiteler, okullar, sendikalar ve meslek örgütleri yararlanmıştır. Ayrı ayrı yıllar itibariyle söz konusu örgüt ve kişilerin yararlandığı projeler ve hibe tutarı nedir?

3. AB Fonlarından yıllar itibariyle hangi belediyeler, hangi projeler kapsamında, hangi tutarda hibe kullanmıştır?

4. Sivil Toplum Diyaloğu II Mikro Hibe Programı kapsamında hangi tüzel kişilere ait projeler yararlanmış, ayrı proje tutarları ne kadardır?

5. AB’nin Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerindeki kadınların ve kadın STK’larının güçlendirilmesi programı kapsamındaki hibe projeler hangi iller, hangi kadın örgütlerinin projeleridir ve ayrı ayrı tutarları nedir?

6. Sivil Toplum Diyaloğu- II   Kültür ve Sanat programı kapsamında hangi projeler bu fondan yararlanmıştır? Hangi tüzel kişilere ne kadar hibe verilmiştir?

7. Kamu kuruluşlarının, üniversitelerin ve belediyelerin kültürel birimleri, müdürlükleri, şubeleri ve kar amacı gütmeyen şirketleri hangi projelerde iştirakçi olarak yer almıştır ve ne kadar hibe verilmiştir?