Türkiye ve İran’ın, IKBY ve KSDÖY’nin egemenlik alanlarında giriştikleri işgalleri kınıyoruz

Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarına yönelik devam eden saldırılar ile Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırı tehditlerine karşı Kürdistani partiler Diyarbakır'da ortak bir basın açıklaması yaparak saldırıların durdurulmasını istedi. Kürtçe ve Türkçe okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

BASINA VE KAMUOYUNA

Türkiye ve İran’ın; Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Kuzey Suriye Demokratik Özerk Yönetimi (KSDÖY) egemenlik alanlarında işgalleri genişliyor-derinleşiyor. Özellikle Türk Ordusunun 1980’lerden bu yana sürekli, “güvenlik nedeni ile” yaptığı sınır ötesi harekâtların güvenlikle ilgilisi olmadığı gibi Kürt sorununu da ağırlaştırmıştır. Kürt sorunu Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana güvenlik siyasetiyle çözülmedi, çözülmez de!

Türk Ordusu; uzun zamandır Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi egemenliği altındaki bölgelerde haksız-hukuksuz ve uluslararası hukuku da çiğneyerek askeri harekâtı sürekliliğe dönüştürmüştür. Türkiye ve İran’ın Kürdistan’ın Güney ve Batısına yaptığı askeri harekatların tek nedeni Kürt’lerin devlet olma korkusudur. Oysa Kürt’lerinde diğer milletler gibi talep ettiği bir siyasal statüye sahip olma hakkı vardır.

Açıktır ki Türkiye’nin derdi “sınır güvenliği” ya da “Güvenli Bölge” değil. Derdi sınır güvenliği olsa “sınırda ortak devriye” önerisine “evet” derdi. Kaldı ki Türkiye’nin sınır güvenliği üyesi olduğu NATO’nun güvencesi altındadır yani öyle bir sorunu yoktur. Türkiye, Efrin-Qamışlo-Şengal...hattında kalıcı işgal hesapları yapıyor! Yapılanlar “askeri operasyon” değil işgaldir. Planlanma, sınırda ve sınır ötesi askeri yığınak, kurduğu karakollar ve Efrin-Şehba-Hakurk pratiği kalıcı işgalin ilk ciddi işaretleri. İran’da, Türkiye benzeri bir işgal pratiğini IKBY ile KSDÖY’nin egemenlik alanlarında yayarak sürdürüyor.

Hakeza, BM Yüksek Mülteciler Komisyonu (UNHCR) gözetiminde olan Mahmur Kampı çevresinde de kamp sakinleri yoğun baskı ve gözlem altındadır.

Biz aşağıda imzası bulunan parti ve hareketler olarak;

1–Türkiye ve İran’ın, IKBY ve KSDÖY’nin egemenlik alanlarında giriştikleri işgalleri kınıyoruz. Bu işgallere son vererek askeri güçleri çekilmelidir. Savaş ve işgallerin çözüm getirmediği, getirmeyeceğinden hareketle meseleleri Kürdistanlı muhataplarla barışçıl, demokratik zeminde diyalog ile çözmeye çağırıyoruz. Denenmiş ve çözümsüzlük getirmiş yol ve yöntemlerden vazgeçilmeli. Ayrıca Kürdistanlı tüm güçleri; duyarlılıkla IKBY’nin egemenlik haklarının, yurttaşlarının, topraklarının güvenliğinin sağlanmasında ve yasalarının uygulanmasında destek olmaya çağırıyoruz.

2–Başta BM, NATO, Avrupa Konseyi, AB Komisyonu ve uluslar arası kurumları; IKBY ve KSDÖY’nin egemenlik alanlarına yönelik silahlı müdahale ve işgallere yönelenleri uyarmasını ve sorunların yalnız siyasal, demokratik, barışçıl yollar ile çözümünün olanaklı olduğunu belirterek çözüme katkı sunmaya çağırıyoruz.

3–Türkiye, İran ve bölge halklarını, demokrat, duyarlı kamuoyunu, kendi ülkelerinin bu işgal hareketlerine karşı “savaşa, işgale hayır” diyerek tutum almaya çağırıyoruz!

4–Halkımızı, siyaset kadrosunu; Kürdistan parçalarındaki kazanımlarını koruyup büyütmeye, engelleri aşmada partilerin değil Kürdistan halkının çıkarlarını esas alarak sahiplenmeye çağırıyoruz. Kürdistan gözlüğüyle parçalardaki kazanımları sahiplenmezsek herkes kaybedecek. Gün kazanımlara Kürdistan gözlüğüyle bakıp sahiplenme günüdür! Gün her parçadaki kazanımı “bizimdir” diyerek ortak sahip çıkma zamanıdır.

5–Kürt medyasını bu hassas dönemde; parti ve kurumlarımız arasındaki kimi meselelere “benzin döküp alevlendiren” dil ve üsluptan kaçınmaya; “Ya Güvenli Bölge ya baştanbaşa ateşe verelim” türünden Moğol istila ve yıkımını bize hatırlatılıp dayatıldığı günümüzde; siyaset kadrosu ve medyasıyla herkesi Kürdistan ufkuyla kazanımları sahiplenerek sorunları küçülten bir pratik geliştirmeye çağırıyoruz.

6-Kürdistan Parlamentosunun; Şengal Ezîdî Soykırımının 5.nci yıldönümü olan 3. Ağustos 2019’da ki birleşiminde, oybirliği ile bu günü Ezîdî Soykırım Günü ilan etmesini anlamlı buluyor ve selamlıyoruz.

İmzacılar:

Azadî Hareketi,
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)
Demokratik Toplum Kongresi (DTK)
Devrimci Demokratlar (DDKD)
Halkların Demokratik Partisi (HDP)
İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA)
Kürdistan Komünist Partisi (KKP)
Kürt Demokratlar Platformu (KDP)
PartîyaAzadî
Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (TKDP)

7 Ağustos 2019