Gençlik Meclisimiz kuruluşunu ilan etti

Bir süredir kuruluş çalışmalarını tamamlayan HDP Gençlik Meclisi kuruluşunu deklere etti. Farklı siyasi geleneklerden gelen gençlik yapılarının ve genç bireylerin içinde yer aldığı meclis, genel merkezimizde yaptığı toplantı sonrasında kuruluşunu kamuoyuna açıkladı. Açıklamaya Eş Genel Başkanımız Sezai Temelli de katılarak destek verdi. Açıklamayı yapan Gençlik Meclisi Üyemiz Nuda Doğan, devrimci gençliğin mirasını devraldıklarını söyledi. Temelli ve Doğan’ın açıklamaları şöyle:

Nuda Doğan: 

1960’lı yılların başından itibaren Türkiye’ye de sıçrayan sol-sosyalist devrimci gençlik rüzgârı kısa sürede tüm dünyada büyük bir yankı uyandırmıştır. Denizlerin, Mahirlerin ve Kemallerin başlattığı devrimci gençlik akımı tarihsel konjonktüre paralel olarak sürekli bir değişim ve dönüşümü esas alarak mücadelesini devam ettirmiştir. Bu mücadeleyle birlikte, gençlik üzerindeki baskı ve sömürü politikaları gün geçtikçe artmaya devam etmektedir.

Saldırılara karşı direnişi ilke ediniyoruz

Gençliğin özgünlüğünü, değiştirici ve dönüştürücü öncülüğünü tehlike olarak gören hegomonik, sömürücü sistemler, gençliği her dönem sistematik olarak denetim altında tutmakta ısrarcı olmuştur. Tarihsel örnekleri çok olmakla birlikte, genç beyinlere ilk tarihsel saldırıya karşı mücadele Hesinkar Kawa’dan başlayıp Amed zindanlarından Çağdaş Kawa Mazlum Doğan ve çağın Mazlumu Zülküflere kadar devam etmiştir. Gençlik ve genç kadın mücadelesi psikolojik ve fiziki olarak maruz kaldığı saldırılara tüm tarihsel süreçlerde direnişi kendisine ilke edinmiştir.

Tarihsel misyonumuzu örgütlenme hamlemizle büyütüyoruz

Bizler de bu tarihsel rol ve misyonu kendimize bir görev olarak ele alıyor ve meclisleşme hamlesi ile örgütlülüğümüzü büyütüyoruz.

HDP Gençlik Meclisleri olarak, HDP fikriyatını esas alıp, gençliğin ruh ve dinamizmi ile Türkiye ve Kürdistan’ın her yerinden, mahallede, sokakta, köyde, üniversitede, lisede; her yerde gençliğin maruz kaldığı saldırılar karşısında gerekli toplumsal öz savunmayı esas alarak: Türkiye ve Kürdistan’da gün geçtikçe büyüyen işsizlik ve ekonomik tıkanıklığa karşı, kapitalist modernitenin tükettiği doğal yaşam ve ekolojik yıkıma karşı, kültürel soykırım kıskacında bırakılan cinsiyetçi eğitim politikalarına karşı, düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasından doğan siyasal tıkanlıklığa karşı, nefessiz bırakılmaya çalışılan ve özel savaş politikalar ile yozlaştırılmaya karşı genç kadın ve gençler olarak toplumla bütünleşme iddiası ve kararlılığı gösterilecektir. 

68 ruhu ile alanlarda olacağız

Toplumun tüm kesimlerine dayatılan tecrit politikaları ile yaygınlaştırılmaya çalışılan ve gençlik ve genç kadına dayatılan uyuşturucu, fuhuş vb. yozlaştırma politikalarına karşı, 68 ruhu ile tüm alanlarda sel olup akacağımızı belirtiyor ve bu temelde HDP Gençlik Meclisimizi ilan ediyoruz.

Sezai Temelli: Türkiye siyasetinin gençleşmesi gerekiyor 

Tüm genç arkadaşlarımı kutluyorum. Çok uzun zamandır yoğun emek gösterdikleri bir çalışmayı bugün burada sizlerle paylaştılar. Çök önemli bir adım. Türkiye’deki siyasetin özellikle gençlere ihtiyacı var. Gençleri siyasete davet ediyoruz. Türkiye siyasetinin gençleşmesi gerekiyor. Türkiye siyasetinin içine sıkıştığı bu ceberut anlayıştan kurtulması gerekiyor. Bu da ancak gençlerin siyasete müdahalesi ile, gençlerin siyasete katılması ile mümkün. O yüzden HDP kurulduğu günden bugüne genç siyaseti var etmek için gençler ile birlikte yol alma gayretini gösterdi. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalardan, katettiğimiz yolda tabii ki eksiklerimiz vardı. Ama bugün gençlerle birlikte çok önemli bir adımı atıyoruz. Ben de burada gençler ile birlikte bir kez daha gençleştiğimi, bu siyasetten nasibimize düşeni alacağımızı buradan sizlere ilan etmek istiyorum. Tüm arkadaşlarımı bir kez daha kutluyorum. Hepimizin yolu açık olsun. 

11 Haziran 2019