Eş Genel Başkanımız Sezai Temelli TÜSİAD'ı ziyaret etti

Eş Genel Başkanımız Sezai Temelli, Eş Genel Başkan Yardımcımız Garo Paylan ve Siirt Milletvekili Adayımız Meral Danış Beştaş, TÜSİAD’ı ziyaret etti. TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen heyetimiz, görüşme sonrasında TÜİSAD Başkanı Erol Bilecik ile birlikte kısa bir açıklama yaptı. Eş Genel Başkanımız Sezai Temelli, şunları söyledi: 

Bu nazik davet için Sayın Başkana teşekkür ediyoruz. Bu olanak sayesinde programımızı kendileriyle paylaştık. Ağırlıklı olarak programımız iki temele dayanıyor. Biri demokrasi programımız, diğeri iktisadi programımız. Ayrıntılı bir şekilde anlatma olanağı bulduk. 

Özellikle vurgu yapmak istediğimiz şey demokrasi sorunuydu. Türkiye bu sorunu hızla aşmak zorundadır. 24 Haziran bu açıdan kritik bir öneme sahiptir. Türkiye demokrasi sorununu çözerse diğer bütün sorunların çözümü için de önemli bir adım atılabilecektir. Yerel demokrasi ile güçlendirilmiş bir parlamenter sistem, evrensel hukukun normlarıyla insan haklarından taviz vermez anlayışla; bir kuvvetler ayrılığı ve eşit yurttaşlık temelinde bir demokratik anayasa sürecini yeniden başlatabiliriz. Türkiye’deki tüm kesimler bu sürece katılabilir. Böylece Türkiye’nin önündeki en önemli baraj sorunu, demokrasi barajını da hep birlikte aşabiliriz. Bu görüşlerimizi paylaştık. 

Tabi Türkiye büyük bir iktisadi kriz içinde. Önünü göremez bir halde. Belirsizlik, risk artıyor. Demokrasi, politik riskin ortadan kalkması açısından da önem taşıyor. Politik riskin ortadan kalktığı bir ortamda iktisadi sorunların aşılması konusunda önemli adımlar atılacaktır. Bir gelir dağılımı adaletsizliği, vergi adaletsizliği var. Çok ciddi bir büyüme sorunu var. Hiçbir hayra dokunmayan yüksek büyümelere ulaşıyoruz ama büyüdükçe yoksullaşıyoruz. Bütün bu sorunları aşabilmek için Türkiye’nin ortak akılda buluşma zamanı gelmiştir. Demokratik bir anayasa yaratma ortaklaşma açısından büyük önem taşımaktadır. 

İnanıyorum ki, 24 Haziran’da Türkiye tercihini  demokrasiden yana yapacak ve bu sorunları çözme konusunda önemli bir iradeyi açığa çıkaracaktır.

13 Haziran 2018