Ertuğrul Kürkçü'den Din dersi öğretmeninin "nefret söylemi" hakkında

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI tarafından Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 03.01.2013


Ertuğrul KÜRKÇÜ
Mersin MilletvekiliBasına yansıyan haberlere göre, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi Mehmet Paşa Ortaokulu’nda din dersi öğretmeni olan Abdussamet Arslan’ın derste “Bir Sünni, Alevi ile evlenirse yüz kırk kırbaç cezası ile cezalandırılır, çocuk yaparsa ölür”, “Kurtuluş Savaşı’na yardım eden bayanların başı kapalı olduğu için biz bu savaşı kazandık, bugün olsa kazanamayız”, “Bugün eteğini kısaltan yarın lisede en değerli şeyini kaybeder” şeklinde sözler söylediği iddia edilmektedir.
Velilerin şikâyeti üzerine, okul müdürü Yakup Doluer’in de olayın abartıldığını ileri sürerek “Ben ne soruşturma açtım ne de inceleme başlattım. Öğretmen masum, bir suçu yok. Bu olayın üzerine gidersek diğer öğretmenler de artık ders anlatırken ağzından bir şey kaçırmamak için rahatsız olacak. Bütün toplumu kucaklayıp, kazanmamız lazım” diye konuştuğu iddia edilmektedir.

Bu Gerekçe ile

1- Sözkonusu öğretmen ve müdür hakkında idari soruşturma açılmış mıdır? Açılmışsa soruşturmanın içeriği nedir?
2- Bakanlığınız bünyesinde bu tarz “nefret söylemi” kullanan görevliler hakkında açılmış soruşturma var mıdır? Varsa bu soruşturmaların içeriği nedir?
3- Bakanlığınız bünyesinde çalışan zorunlu din dersi öğretmenlerinden kaç tanesine soruşturma açılmıştır? Bu soruşturmaların içeriği nedir?
4- Zorunlu din dersi eğitimlerinde müfredatta “Alevilik” olmasına rağmen, öğretmenler tarafından yukarıdaki örnekte olduğu gibi “nefret söylemi” içeren uygulamalara karşı Bakanlığınız tarafından alınan önleyici tedbirler nelerdir?