Cizîre Halkının Özerklik Kararını Selamlıyoruz

Rojava Kürdistanı’nın üç kantonundan biri olan Cizîre Kantonu Yasama Meclisi tarafından alınan Demokratik Özerk Yönetim ilanını, baskıcı ve inkarcı rejimlere karşı demokrasi, barış ve eşitlik mücadelesini sürdüren tüm dünya halkları adına heyecanla karşıladık.

Cizîre Kantonu Özerk Yönetimi ilanı, aynı zamanda Cenevre 2 Toplantısı’nda Suriye’de yaşayan Kürt halkının temsilini engelleyen anlayışlara da önemli bir cevap olmuştur.

Karşılıklı insanlık suçlarıyla yürütülen bir iç savaşın ortasında, Suriye’nin tamamı için özgürlükçü ve eşitlikçi bir demokrasi modelini geliştiren Rojava halklarının bu kararı Ortadoğu halkları için bir umut ışığı olacaktır.
Rojava’da Arap, Kürt ve Süryani halkları tarafından geliştirilen demokrasinin, tekçi egemenlik anlayışını ve merkeziyetçi yönetim sistemini tarihin çöplüğüne atacağına inanıyoruz. Rojava’da gelişen yapılar, özerk, çoğulcu ve güçlü yerel demokrasilerin, yerinden yönetim anlayışının toplumların bölünmesini değil, bütünleşmesini sağlayacağını tüm dünya halklarına gösterecektir.

Bu adım aynı zamanda farklı kültürlerin, dillerin, inançların ve kimliklerin var olduğu Suriye’de yeni bir demokratik rejim inşası açısından da yol gösterici olacaktır. Suriye halklarının özgür, eşit ve demokratik geleceği böyle bir anlayış etrafında geliştirilebilir.

Kendini yönetme iradesini ortaya koyan Ortadoğu halklarıyla her zaman ve tüm gücümüzle dayanışma içinde olacağımızı ilan ediyor, tüm demokrasi ve barış güçlerini de bir küresel savaş bataklığında var olma mücadelesi veren Rojava halklarıyla dayanışmaya davet ediyoruz.

Sebahat Tuncel – Ertuğrul Kürkçü
HDP Eşbaşkanları
22 Ocak 2014