Bildiriler yayınlamak, tarihsel sorunların çözüm yolu olmamıştır

Bildiriler yayınlamak, tarihsel sorunların çözüm yolu olmamıştır

Grup Başkanvekilimiz Saruhan Oluç tarafından Meclis Genel Kurulu'nda okunan, ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye yaptırımları da içeren tasarısına ilişkin tutumumuz:

Hazırlanmış olan Başkanlık Tezkeresine destek vermiyor olmamızın nedenlerini kısaca açıklamak istiyoruz: 

ABD Kongresi’nin Temsilciler Meclisi tarafından dün itibariyle “296 sayılı Ermeni Katliamı’nı Soykırım Olarak Tanımlayan Tasarı” başlıklı bir metin kabul edilmiştir. Konu bugüne kadar ABD ile birlikte toplamda 30 ülke tarafından benzer içeriklerle yasa haline getirilmiştir. 

Onlarca yıldır çeşitli dönemlerde ve çeşitli ülke parlamentolarında tartışılan, ama ne yazık ki, kendi ülkemizin kurumlarında ve Meclisi’nde bir tabu olarak tutulan ve tartışılmayan, coğrafyamızı çoraklaştıran tüm tarihsel olayları şöyle veya böyle tüm yönleriyle tartışıp açığa çıkaramadığımız her gün ülkemize ağır toplumsal ve siyasal bedeller ödetmektedir. 

Tarihsel ve siyasal sorunlarımızın Türkiye’de ve tarihimizle yüzleşme bağlamında ele alınmaması, sorunların uluslararası boyutlara taşınmasına, topraklarımızdaki sorunların küresel güçler ve devletler tarafından kendi amaçları yönünde kullanılmasına yol açmaktadır. Bu bir kez daha açığa çıkmıştır. 

HDP olarak tarihte yaşananların, iç siyasette iktidarların kendi pozisyonlarını sağlamlaştırma aracı haline getirilmemesi ve de facto olarak ülke dışına havale edilmemesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. 

Ortak ve eşit bir geleceği, toplumsal barışı kurmak için halkların acısı, hiçbir iktidarın çıkar aracı haline getirilmemelidir. Bildiriler hazırlayıp yayınlamak, tarihsel sorunların çözüm yolu olmamıştır ve bundan sonra da olmayacaktır. 

Fatma Kurtulan ve Saruhan Oluç
HDP Grup Başkanvekilleri

30 Ekim 2019