"Alo Fatih" hattı ile başka hangi haberlere müdahale edildi?


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 


Ertuğrul KÜRKÇÜ
Mersin Milletvekili


Basına yansıyan haberlere göre, Habertürk Televizyonu yayınları ile ilgili Ciner Yayın Holding sorumlusu Fatih Saraç’ı ve Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı’yı telefonla arayarak siz, oğlunuz Bilal Erdoğan ve baş danışmanınız Yalçın Akdoğan’ın kanalın haberlerine ve yayın akışına müdahale ettiğiniz iddia edilmektedir.
Tarafınıza ait olduğu ileri sürülen ses kayıtlarında muhalefet liderlerinin konuşma süreleri, sağlıkla ilgili iktidar aleyhine çıkan haberlerin düzeltilmesi için Habertürk’ü aradığınız iddiaları yer almaktadır. Sağlıkla ilgili haber üzerine 3 basın çalışanının işten çıkarıldığı ve bu konuda danışmanınıza bilgi verildiği “tape” kayıtlarında yer almaktadır.
Ayrıca yayınlanacak seçim anketinin manipüle edilerek yayınlanması konusunda genel yayın yönetmeninin oğlunuzu arayarak bilgi verdiği iddialar arasındadır.
Danışmanınız Yalçın Akdoğan’ın ise “Biz kimse görmesin diye meclis TV’yi kapatıyoruz, siz Meclis’i canlı veriyorsunuz” dediği, bunun üstüne Fatih Saraç’ın yayının kesilmesi için talimat verdiği iddia edilmektedir.
Son olarak 1 Ocak 2013 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'la yapılan telefon görüşmesinin takıldığı iddia edilen yeni kayıtlarda Saraç, 'Uludere'yi ne televizyondan ne de gazeteden gördüğünü' söylüyor. Başbakan'ın da buna dikkat ettiğini belirten Saraç, başbakanın 'Medya bu işin arkasında olmayınca bin kişi zor topladılar' dediğini aktarıyor.

Bu gerekçe ile;

1-Yukarıda iddia edilen ses kayıtları size, oğlunuza, Yalçın Akdoğan’a, Fatih Saraç’a ve Fatih Altaylı’ya ait midir?
2- Kanal’da yayınlanan muhalefet partilerinin üyelerinin konuşma sürelerine
müdahale ettiğiniz doğru mudur?

3- Medyada yer almasını uygun bulmayarak müdahale etme gereği duyduğunuz ve bu
maksatla engellenmeleri için medya organlarının yöneticilerini aradığınız başka muhalefet partileri üyeleri/yöneticileri de var mıdır? Varsa kimlerdir?
4-Yayınlanan kayıtlar dışında tarafınızdan aranan başka medya organları var mıdır?
Varsa hangileridir?

5- Yukarıda sözü edilen seçim anketinin partiniz lehine yayın yönetmeni tarafından manipüle edildiği doğru mudur? Bu konuda oğlunuzun aranarak bilgi verildiği doğru mudur?

6-Danışmanınız Yalçın Akdoğan’ın “Biz kimse görmesin diye meclis TV’yi kapatıyoruz, siz Meclis’i canlı veriyorsunuz” dediği doğru mudur? Kanalın yayın akışını kestiği doğru mudur?

7-“Kimse görmesin diye” Meclis TV’nin iktidar tarafından yayın akışının belli bir saatte kesildiği doğru mudur? Bir televizyon kanalının “kimse görmesin diye” yayın yapması basın ve ifade özgürlüğü açısından akla uygun mudur?

8- “Uludere'nin görülmemesi” için çaba gösterdiğiniz iddiaları TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Uludere İnceleme Komisyonu'nun çalışmalarını da kapsamakta mıdır?

9-Gezi olayları sırasında tarafınızdan aranarak yayın akışı ve içeriğine müdahale edilen yazılı veya görsel basın var mıdır? Varsa bu kuruluşların isimleri nelerdir?

10-Yukarıda iddia edilen olayların gösterdiği sürekliliği de göz önünde tutulduğunda hükümetiniz ve partiniz sansürün yasalaştırılması için bir çalışma yapmakta mıdır? Yapmakta ise bu çalışmanın içeriği nedir?

11.02.2014