AKP Bütçesini Halklara Sunuyoruz

Bütçe hakkının kullanımı, demokrasinin en temel öncülüdür. Her yurttaşın vergi vererek katkı sunduğu bütçe gelirleri; AKP’nin israf, yolsuzluk ve militarist politikalarına harcanıyor. Halktan toplanan vergiler, kamu adına alınan borçlar ve diğer kamusal gelirler saraylara veya saraydan politikalara harcanıyor.

Yaşanan ekonomik krize yönelik AKP’nin halka dayattığı kemer sıkma politikaları ve Saray'a daha fazla israf öngören bütçe, mevcut kanun tasarısında ortaya çıkıyor. AKP 2019 yılı için 1 Trilyon 29 Milyar 334 Milyonluk bir bütçe harcaması hedefliyor. Bu miktarın kurumlara göre dağılımına bu linkten erişebilirsiniz

ÇAĞRIMIZ SENDİKALARA, STK’LERE, SİVİL İNİSİYATİFLERE VE TÜM YURTTAŞLARADIR.

BÜTÇE SİZİN VERGİLERİNİZDEN OLUŞUYOR, SİZİN DE SESİNİZ, SÖZÜNÜZ BÜTÇEYE YANSISIN.

AKP’nin halktan alarak haksız dağıttığı bu bütçeye dair; HDP olarak görüşlerinizi Plan Bütçe Komisyonu'nda ve TBMM Genel Kurulu'nda sunmamız için bu linke tıklayarak görüşlerinizi belirtebilirsiniz

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
PLAN BÜTÇE KOMİSYONU